Nieuws

Meerzorg; voornemen wijziging toetsingspraktijk

21 augustus 2014

Het CCE ontwikkelt op dit moment een alternatieve aanpak van de toetsingspraktijk. Dit initiatief komt voort uit periodiek overleg met VWS, VGN, ZN en andere vertegenwoordigers van zorgkantoren. De aanleiding is de wil en wens om met de meerzorgmiddelen meer effect te bereiken. De eerste fase van het ontwikkelen van de nieuwe aanpak bestaat uit het inrichten van een aantal proeftuinen, gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van bestaan met – in het verlengde daarvan – meer doelmatige zorg.  

Het voornemen van het CCE is de focus van de toetsingspraktijk te verleggen van van het objectiveren en legitimeren van de meerzorgaanvraag naar optimaliseren van de kwaliteit van zorg en bestaan. Daartoe richt het CCE een aantal proeftuinen in waarbinnen aanbieders en CCE in samenspraak met inkopers van zorg focussen op de ontwikkeling van betere (organisatie van)zorg. Deze verbetering denkt het CCE te bereiken door – vanuit de gezamenlijke ambitie om betere en meer doelmatige zorg te leveren en met oog voor de verschillen in verantwoordelijkheden en inbreng – meer ruimte te maken voor een dialoog met de betrokken professionals over dit onderwerp en het met elkaar systematisch nagaan van mogelijkheden voor verbetering. In de proeftuin wil het CCE in samenspraak met managers en inkopers van zorg op zoek gaan naar de beste vorm daarvoor. Vervolgens zal het CCE monitoren welke aanpak in de proeftuinen de beste resultaten oplevert. Zie voor meer detailinformatie de notitie van het CCE in de bijlage.