Nieuws

Groepsmeerzorg nu voor alle aanbieders mogelijk

30 november 2018

Met ingang van 2019 is het voor alle aanbieders mogelijk om ook Meerzorg aan te vragen voor groepen van clienten. Bij het aanvragen van groepsmeerzorg staat het verbeteren van de kwaliteit van leven van cliënten centraal. Tot nu toe lag de focus bij meerzorg vooral op ‘het recht op extra geld’ en de verantwoording daarvan. Het nieuwe meerzorgbeleid is een samenwerking tussen de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de zorgkantoren en het Centrum Consultatie en Expertise (CCE).
Zorgaanbieders kunnen met Meerzorg extra budget aanvragen voor cliënten met extreme zorgbehoefte (gedragsproblematiek en ernstige somatische problematiek). Deze zorg komt dan bovenop de reguliere zorg. Meerzorg bestond voorheen alleen uit een financiële bijdrage voor de (tijdelijke) inzet van meer 1-op-1 begeleiding voor deze cliënten. Uiteraard blijft dit mogelijk.
Bij groepsmeerzorg wordt niet alleen gekeken naar de cliënt zelf, maar wegen ook zaken als de leefomgeving van de cliënt, de groepssamenstelling, de deskundigheid van de begeleiders en de organisatiecultuur mee. 
Het nieuwe beleid is voortgekomen uit 10 proeftuinen in het hele land, waarbij elke zorgaanbieder op zijn eigen manier de afgelopen 3 jaar experimenteerde met het verbeteren van de zorg met Meerzorg-middelen. Op basis van de ervaringen vanuit deze proeftuinen hebben ZN, VGN, CCE en NZa een nieuwe aanpak geformuleerd. In de beleidsregel is deze nu geformaliseerd.

Het nieuwe beleid is een omwenteling met voordelen voor alle partijen: cliëntvertegenwoordigers, zorgaanbieders, zorgkantoren en het CCE (de vierhoek genoemd). Cliënten ervaren een betere kwaliteit van leven en de ouders van cliënten krijgen meer inbreng om dit te realiseren. Daarnaast kunnen zorgaanbieders de financiële middelen nu flexibeler (namelijk niet per se cliëntgebonden) inzetten. Bijvoorbeeld voor deskundigheidsbevordering, intervisie en coaching van personeel en het creëren van een leefbare omgeving voor meerdere cliënten tegelijk. Zorgkantoren krijgen meer zicht op de praktijk, door de dialoog hierover aan te gaan met betrokken partijen en zelf de aanvragen te beoordelen. Het CCE krijgt een meer inhoudelijke rol en geeft advies over het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van cliënten. Voorheen toetste het CCE vooral of de aanvraag voor extra financiën terecht was.

CCE, cliëntvertegenwoordigers, zorgaanbieders en zorgkantoor (de vierhoek) kijken samen wat er jaarlijks per organisatie nodig is aan Meerzorg en hoe dat vorm moet krijgen. Het zorgkantoor toetst vervolgens de Meerzorgaanvragen en beslist over de toekenning van het budget.

Deze pagina is een onderdeel van: