Nieuws

Onnodige misverstanden over meerzorg

13 januari 2019

Het radio-1 programma Reporter besteedde in de uitzending van 13 januari aandacht aan meerzorg in de gehandicaptensector. Er kwamen verschillende betrokken partijen aan het woord, waaronder twee zorgaanbieders, maar vooral verwanten, die vraagtekens plaatsen bij de besteding van meerzorggeld. Er blijkt veel onduidelijkheid en argwaan te bestaan. De VGN werkt mee aan het wegnemen van wantrouwen en publiceerde al eerder over dit onderwerp, recentelijk nog over aanpassingen in meerzorg. Een succesvol project met proeftuinen leidde tot de invoering van groepsmeerzorg.

In de radio-uitzending kwam onder andere de vader van een cliënt aan het woord die woont bij ’s Heeren Loo. Hij vindt dat meerzorgeld niet ten goede komt aan zijn zoon en dat de aanbieders te weinig transparant zijn over meerzorg. Misverstanden zijn vooral ontstaan over de verwachtingen bij de aanvraag en de verantwoording die wordt afgelegd bij het Zorgkantoor, de controlerende partij.

Verschillende verwachtingen

Het gaat hierbij voornamelijk over de betekenis van meerzorg. De verwachting bij de verwanten in de uitzending is niet in overeenstemming met de werkelijkheid van de regeling. Daarbij staan ook nog te bureaucratische processen in de weg. ’s Heeren Loo kreeg in Reporter kort de gelegenheid om te reageren, deed in de richting van de vader een handreiking en plaatste op haar website een uitgebreide reactie, waarin onder andere het misverstand wordt weggenomen dat meerzorggelden volledig vertaald worden in extra 1 op 1 begeleiding, en een blog van bestuurder Kees Erends. 

Heil van nieuwe regeling

De VGN denkt dat de aangepaste meerzorgregeling veel misverstanden uit de weg kan nemen en verwacht dat zowel de cliëntvertegenwoordigers, de zorgaanbieders, de zorgkantoren als het CCE baat zullen hebben bij groepsmeerzorg. Cliënten ervaren een betere kwaliteit van leven en de ouders van cliënten krijgen meer inbreng om dit te realiseren. Zorgaanbieders kunnen de financiële middelen voortaan flexibeler inzetten. Bijvoorbeeld voor deskundigheidsbevordering, intervisie en coaching van personeel en het creëren van een leefbare omgeving voor meerdere cliënten tegelijk. Zorgkantoren krijgen meer zicht op de praktijk, door de dialoog hierover aan te gaan met betrokken partijen en zelf de aanvragen te beoordelen. Het CCE tenslotte krijgt een meer inhoudelijke rol en geeft advies over verbetering van de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van cliënten. Voorheen toetste het CCE vooral of de aanvraag voor extra financiën terecht was.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: