Achtergrond

Meerzorg: een complex thema

29 mei 2019

In april besteedde het programma De Zorgwaakhond van omroep MAX aandacht aan meerzorg. De VGN was vooraf op de hoogte en besloot als experiment al vroeg duiding te geven aan het thema.

meerzorg

Jerry, de zoon van de familie Pijnaker, is in zorg bij ’s Heeren Loo en krijgt voor bijna zestig duizend euro. Vader Gerard Pijnaker vindt dat dit geld moet worden besteed aan één-op-één-zorg voor Jerry. ’s Heeren Loo investeert het geld niet alleen één op één, maar ook in de groep, bijvoorbeeld bij overdrachtsmomenten. Dat accepteert Pijnaker niet. ‘Dit is de wedstrijd van mijn leven’, zegt hij geëmotioneerd in het De Zorgwaakhond. Presentator Jan Slagter strijdt mee en gaat erop af met een cameraploeg. Hij roept ’s Heeren Loo ter verantwoording. Waarom gaat het geld niet naar één-op-één-zorg voor Jerry?

Voorbereid

In de aanloop naar de uitzending licht ’s Heeren Loo Johan van Ruijven in, communicatieadviseur en woordvoerder bij de VGN. ‘Wij hebben de gelegenheid aangegrepen om ons goed voor te bereiden op de media-aandacht die op de uitzending zou kunnen volgen. Via verschillende kanalen hebben wij onze duiding gegeven aan dit complexe thema, ook voor onze 170 VGN-leden. We hebben een blog geplaatst op Skipr en een opinieverhaal op de website. Daarin pleiten wij voor de term ‘groepsmeerzorg’ om misverstanden te voorkomen. Maar vooral benadrukken we het belang van vertrouwen. Dat is de basis van goeie zorg en hier moeten we met elkaar voortdurend in blijven investeren. De hele kwestie bij De Zorgwaakhond gaat vooral over vertrouwen, of liever gezegd het gebrek hieraan.’

Eenduidig antwoord

Voor de leden van de VGN is een Q&A-lijst gemaakt: Questions and Answers. Van Ruijven: ‘Meerzorg is een gevoelig onderwerp, omdat het vaak om een groep mensen gaat waar maatwerk voor nodig is, omdat het anders niet goed met de mensen gaat. Dat roept emoties op bij alle partijen: de cliënten zelf, familie en verwanten, maar ook bij de zorgprofessionals. Zij hebben dagelijks te maken met het gedrag van cliënten, met de verwachtingen van ouders, met de mogelijkheden vanuit de organisaties. En als er ook nog een hoop geld mee gemoeid is, bestaat het risico dat de media er massaal bovenop duiken.’

‘Hoe reageren we dan als sector met een eenduidig antwoord? Hoe zorgen we er met elkaar voor dat we zorgprofessionals die dag in, dag uit met hart en ziel werken, het gevoel hebben dat we achter hen staan? Dat ouders zich gezien en gehoord voelen en vertrouwen geven aan de zorgprofessionals? Dat doen we door ons goed voor te bereiden. Zodat alle leden voldoende toegerust zijn om eventuele vragen te beantwoorden. Bij De Zorgwaakhond viel het mee. We beschouwden deze voorbereiding als experiment. En dat experiment is ons goed bevallen. Ook onze leden hebben het gewaardeerd. Op de dag na de uitzending had iedereen hetzelfde antwoord klaar.’

Bord&Stift maakte voor de VGN een whiteboardfilmpje waarin wordt uitgelegd wat meerzorg is.

Deze pagina is een onderdeel van: