Nieuws

Meld je aan voor de bijeenkomsten 'Samen werken aan kwaliteit in de jeugdhulp'

24 september 2018

Om kwalitatief goede hulp te bieden is verdere professionalisering van jeugdhulp cruciaal. Hierin hebben professionals, aanbieders, gemeenten én cliënten allen een belangrijk aandeel. Het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J) organiseert in oktober en november verschillende bijeenkomsten waarin professionals in de jeugdzorg samen aan de slag en in gesprek gaan over gedeelde waarden, uitgangspunten en ieders aandeel bij professionalisering.  Je bent van harte welkom!

Vragen die aan de orde komen, zijn: Wat kan jij vanuit jouw rol doen om de kwaliteit van de jeugdhulp verder te versterken? Wat zijn jouw belangrijkste uitgangspunten bij verdere professionalisering van de jeugdhulp? Waar kunnen -en moeten we samenwerken? Waar kunnen we afspraken over maken?

Het doel van de Jeugdwet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien. Daar waar dit niet vanzelfsprekend is, bieden professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming de best passende hulp. Het liefst preventief, in de leefwereld van het kind, in samenwerking met het gezin en andere hulpverleners, waarbij zelfregie zo ver mogelijk wordt bevorderd.

Voor wie?

Professionals, directeuren, beleidsmakers, aanbieders, cliënten(vertegenwoordigers) en ervaringsdeskundigen zijn allemaal welkom!Hoe diverser het gezelschap, hoe rijker het gesprek! Een unieke kans dus om samen breed te kijken naar wat nodig is om de kwaliteit in de jeugdhulp te kunnen (blijven) bieden.

Data en locaties
Er zijn drie regiobijeenkomsten.
• Donderdag 18 oktober van 15.30 - 20.00 uur in Lumen, Stadionplein 20 in Zwolle
• Dinsdag 30 oktober van 15.30 - 20.00 uur in Igluu, Lichttoren 32 in Eindhoven
• Dinsdag 13 november van 15.30 - 20.00 uur in Igluu, Louis Couperusplein 2 in Den Haag
Voor een hapje en een drankje tussendoor wordt gezorgd.

Meer weten? Blijf op de hoogte via www.professionaliseringjeugdhulp.nl of abonneer je op de nieuwsbrief professionalisering Jeugdhulp.

 Zie de uitnodiging in de bijlage.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: