Nieuws

Menselijke maat voorop in de Participatiewet

23 juni 2022

Omzien naar elkaar. Vanuit deze gedacht wil minister Schouten stappen zetten op weg naar een Participatiewet in balans. Een wet met een menselijker maat die leidt naar wat die zegt: participatie. Zo wordt het mogelijk om naast de uitkering voor een langere periode wat bij te verdienen als opstap naar werk. Ook mogen mensen giften ontvangen en komt er een budget om schommelende inkomsten per maand op te vangen.

Werk en activiteiten midden in de maatschappij

Aanleiding is de huidige Participatiewet, met als doel om mee te doen in de samenleving en waar mogelijk op de arbeidsmarkt, die door de jaren heen uit balans is geraakt. “Bij hulp richting bijstandsgerechtigden zijn we te veel uitgegaan van hoe het moet in plaats van hoe het kan. We hebben met de beste intenties een wet opgesteld die te strikt is geformuleerd. Die uitging van een rationeel calculerende burger die alles overziet. Maar complexe regels maken dat heel moeilijk, wat in de praktijk soms hard uitwerkt.”

Daarmee worden een aantal goede stappen gezet. Maar er is meer nodig om mensen met een beperking uitzicht te geven op een volwaardig inkomen en een passende werkplek in de maatschappij. Daarom ondersteunt de VGN het Manifest van de Werkcoalitie. En dringen we er bij de tweede kamer op aan om vanuit de participatiewet te investeren in praktijkleertrajecten op maat voor van mensen met een beperking. Leertrajecten waarbij wordt uitgegaan van de ontwikkelwens en mogelijkheden van de student waarmee zij na één of twee jaar kunnen doorstormen naar een passende werkplek midden in de maatschappij.