Nieuws

'Met 18 jaar ben je (nog) niet volwassen'

24 augustus 2017

Veel jongeren die uit de (gedwongen) jeugdhulp komen, hebben ook na hun 18e jaar ondersteuning nodig. Om verschillende redenen komt deze ondersteuning niet altijd van de grond. Dat constateert de Inspectie SZW in het onderzoek 'Met 18 jaar ben je (nog) niet volwassen'. De decentralisaties bieden gemeenten de mogelijkheid om de problemen van jongeren levenslang en levensbreed aan te pakken. Inspectie SZW onderzocht in hoeverre gemeenten hierin slagen én in hoeverre gemeentelijke afdelingen werk en inkomen betrokken zijn bij de integrale ondersteuning van de jongeren.

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie. Doordat deze verantwoordelijkheden in één hand liggen, hebben gemeenten de mogelijkheid om de jongeren integraliteit en continuïteit van zorg en ondersteuning te bieden. Er zijn echter signalen dat gemeenten er onvoldoende in slagen om de afdelingen werk en inkomen ook bij de integrale aanpak te betrekken. De VGN vindt dit zorgelijk aangezien een integraal beleid belangrijk is voor jongeren met een beperking om de continuïteit van hun ondersteuning aan jongeren tot stand te brengen en te waarborgen.

Onvoldoende bewust
De Inspectie constateert dat er veel gemeenten zijn waar de gemeentelijke afdelingen W&I samenwerken met andere (gemeentelijke) partijen om de continuïteit van ondersteuning aan 18-plussers te realiseren. Tegelijkertijd ziet Inspectie SZW dat een deel van de gemeentelijke afdelingen W&I er nog onvoldoende van doordrongen is dat zij samen met andere partijen een belangrijke rol spelen bij het bewerkstelligen van continuïteit van de zorg en ondersteuning voor 18-plussers. Dit blijkt uit het geringe aantal beleidsmedewerkers en klantmanagers dat aangeeft dat er beleidsplannen en werkinstructies in hun gemeenten zijn. Alsook uit het ontbreken van samenwerking bij een deel van de gemeenten, tussen W&I en andere (gemeentelijke) partijen die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning voor jongeren.

Andere conclusies uit het rapport zijn:
⦁ Bij een derde van de gemeenten is er in de beleidsplannen of werkinstructies aandacht voor de samenwerking en continuïteit van de ondersteuning aan 18-plussers. Bij veel gemeenten is dat dus niet het geval.
⦁ Als er wordt samengewerkt tussen de gemeentelijke afdelingen zijn de klantmanagers en beleidsmedewerkers positief. Zij zijn daarbij het minst positief over de samenwerking met de gemeentelijke afdeling jeugd(hulp) en jeugdhulpinstelling
⦁ Onderwerpen zoals het opstellen van een toekomstplan, één regisseur vanuit de verschillende domeinen en contact met jeugdhulpinstellingen maken relatief weinig onderdeel uit van de gemeentelijke werkwijze.
⦁ Gebrek aan tijd en bepalingen rondom privacywetgeving worden ervaren als belangrijke belemmeringen voor de samenwerking met de gemeentelijke afdeling jeugd(hulp) en de jeugdhulpinstellingen.
⦁ In 50% van de gemeenten wordt samengewerkt met externe Jeugdhulpinstellingen. In 40% van de gemeenten vindt deze samenwerking plaats vanuit een ander gemeentelijke afdeling dan de dienst Werk & Inkomen. De jongeren mogen vanaf hun 18e jaar zelf beslissen of zij gebruik maken van deze hulp. Maar vaak zijn zij niet in staat om hier een goede beslissing in te nemen.

Kortom, een deel van de gemeenten is zich er nog onvoldoende van bewust dat zij een belangrijk rol spelen bij de continueren van de ondersteuning van 18-plussers. De VGN blijft zich inzetten voor de versterken van de integrale ondersteuning aan mensen met een beperking.  

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: