Nieuws

Methodologie voor waardebepaling van technologieën ingezet binnen de niet-curatieve zorg

16 januari 2023

Waardebepaling van technologie is noodzakelijk om goede beslissingen te maken over de inzet ervan. ZonMw stelt subsidie beschikbaar voor het ontwikkelen en verder valideren van uitkomstmaten in de niet-curatieve zorg.

nieuwe innovatie

Het is niet makkelijk om te beslissen over de inzet van zorginnovaties binnen de niet-curatieve zorg. Er zijn veel zorginnovaties beschikbaar, maar welke hiervan zullen het gewenste effect leveren? En in welke situaties? De nieuwe subsidieoproep 'Methodologie voor waardebepaling van technologieën, ingezet binnen de niet-curatieve zorg' wil bijdragen aan het bepalen van de waarde van technologie. Deze subsidie is bedoeld voor ontwikkelende of bestaande technologie gericht op de niet-curatieve sector, zoals welzijnsgerichte zorg binnen de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptensector en preventie. Subsidie is beschikbaar om uitkomstmaten (door) te ontwikkelen of te valideren. Deze uitkomstmaten worden gebruikt om de waarde van de technologie in de niet-curatieve sector te bepalen. Deze waardebepalingen zijn cruciaal voor het maken van beleidsbeslissingen.

Wil je meer weten over de subsidieoproep? Over het vinden van een geschikte case study om de methodologie te valideren? Over het vinden van samenwerkingspartners? Op deze vragen en nog veel meer krijg je antwoord tijdens dit online vragenuur op dinsdag 7 februari om 15 uur. Meld je dus snel aan met deze link.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga