Technologie

Technologie helpt mensen met een beperking om zo zelfstandig mogelijk te leven. 
technologie

Actueel

Lees hier de meest actuele informatie over dit thema. Wat speelt er allemaal? Als je hier kijkt, ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. 

Vanuit de digitaliseringsvisie richt de VGN zich op vier thema’s:  

  • Het reduceren van stress en spanning
  • Het inzetten op nieuwe (volledig) digitale zorgvormen
  • Slimmer en aangenamer werken
  • Meer autonomie voor de cliënt

De VGN zet zich daarbij in om enerzijds een goede onderbouwing te krijgen van de  toegevoegde waarde van specifieke technologische toepassingen en anderzijds op het breed uitrollen van bewezen kansrijke toepassingen. We stimuleren samenwerking en koplopersgroepen die zich gezamenlijk verbinden aan een van de vier thema’s. Om ervaring op te doen, richten we ons binnen het thema het reduceren van stress en spanning op het hulpmiddel HUME en binnen het thema nieuwe (volledig) digitale zorgvormen op DigiContact. Het is onze ambitie dat in de loop van 2024 de toegevoegde waarde van zowel HUME als DigiContact is onderbouwd en dat we een aanpak hebben voor het opschalen van het gebruik van dez toepassingen. De toegevoegde waarde en aanpak stellen we breed beschikbaar en op basis van de ervaringen breiden we de aanpak uit naar andere kansrijke toepassingen.  

Binnen de VGN werken we nauw samen met de Bestuurlijke Adviescommissie Digitalisering & Technologische innovatie. Daarnaast stemmen we af met het ministerie van VWS, werken we samen met de academische werkplaats ZoTeG van Academy Het Dorp, de Innovatie-impuls 2 van Vilans en verkennen we de samenwerking met het platform Digizo. Waar mogelijk zoeken we synergie met ActiZ en de Nederlandse ggz.