Nieuws

Minder administratieve lasten in Wmo en Jeugdwet?

Niemand wil administratieve lasten, toch zijn ze er. Ondanks alle inspanningen zijn administratieve lasten in de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo nog steeds hoog. De brancheorganisaties van zorgaanbieders, de VNG en het ministerie van VWS hebben gezamenlijk bijgevoegde vragenlijst ontwikkeld. Met als doel om beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden om administratieve lasten te verlagen. De vragen kunnen beantwoord worden door medewerkers van zorgaanbieders én gemeenten.

Telefoon-nietbereikbaar

Hoe krijgen we minder administratieve lasten?
Doel van deze deze vragenlijst is om nieuwe of aanvullende ideeën op te halen die bijdragen aan minder administratieve lasten. De resultaten van de vragenlijst combineren we met een data-analyse van het landelijk berichtenverkeer. Hieruit trekken we conclusies over het functioneren van het totale proces van contracteren tot declareren.

Beantwoord de vragen samen met collega’s
We nodigen je uit om de vragen te beantwoorden. We hopen dat veel mensen binnen jouw zorgorganisatie, met verschillende functies, deze vragenlijst invullen. Je mag de vragenlijst dan ook doorsturen aan je collega’s. 

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 10 minuten in beslag. De enquête is in te vullen tot 20 februari.

Naar de Vragenlijst

Resultaten komen in april of mei beschikbaar
We koppelen de resultaten terug in april of mei, onder andere via de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein: www.i-sociaaldomein.nl en de website van de VGN: www.vgn.nl.

Wat is het Ketenbureau i-Sociaal Domein?
Het Ketenbureau i-Sociaal Domein is de uitvoeringsorganisatie van gemeenten en zorgaanbieders en heeft als opdracht het structureel verminderen van de vermijdbare administratieve lasten. De brancheorganisaties zorg (Actiz, VGN, Valente, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland), het ministerie van VWS en de VNG zijn gezamenlijk opdrachtgever van het ketenbureau i-Sociaal Domein. De enquête wordt uitgevoerd door Q-Consult Zorg, een adviesbureau dat veel ervaring heeft met het doen van onderzoek in de sector. 

Vragen? 
Het Ketenbureau i-Sociaal Domein beschikt over regioadviseurs die uw organisatie kunnen ondersteunen bij het oplossen van knelpunten op het gebied van administratieve lasten. U kunt met hen contact opnemen voor het maken van een afspraak.