Nieuws

Minder onnodige regels in de gehandicaptenzorg

28 mei 2019

‘Begeleiders willen meer tijd op de werkvloer besteden om met bewoners dat extra kopje koffie te drinken of een leuke activiteit te doen. En dus minder registreren en vastleggen.’ Vertelt een van de deelnemers aan de schrapsessie Regeldruk in de gehandicaptensector die op 22 mei plaatsvond. 10 zorgorganisaties uit de gehandicaptenzorg werken deze dag samen aan het terugdringen van onnodige regels en meer tijd voor zorg! 

‘We zien te vaak dat gezond verstand het verliest van gestold wantrouwen. En dat professionals het verliezen van protocollen. Het is weer tijd om te vertrouwen op jullie!’ Spreekt minister Hugo de Jonge de deelnemers toe in een videoboodschap. ‘Tijdens de schrapsessie ga je met je team rond de tafel en schrijf je de regels op waar je het meest tegenaan loopt. Per regel stel je jezelf de vraag: waarom moet dit eigenlijk? En van wie? En belangrijker: wordt de zorg hier eigenlijk beter van?’

Stoppen met…

Legionella- en schoonmaaklijsten worden genoemd die direct afgeschaft kunnen worden. Ook het rapporteren van ‘geen bijzonderheden’ voelt onnodig. ‘Als er geen bijzonderheden zijn, waarom zou je dit dan vastleggen. Hier gaan we meteen mee stoppen en onze andere collega’s aansporen om dat ook te doen.’ Vertelt een van de teamleiders.

Blijven registreren

Toch blijkt het echt stoppen met bepaalde handelingen niet altijd makkelijk. Op de vraag: ‘Is het wettelijk verplicht dat de cliënt of de vertegenwoordiger het ondersteuningsplan (bij wijziging) ondertekent?’, is iedereen het eens: dat is niet meer verplicht. Maar veel medewerkers geven aan dat dit nog wel gebeurt. Het is een uitdaging om de hele organisatie mee te krijgen in het afschaffen van bepaalde registraties. Soms verschillen de regels per locatie of zelfs per team.
Het bestuur van een organisatie kan een belangrijke rol vervullen in de aanpak van de regeldruk. Sofie Wouters van VWS doet daarom een oproep aan bestuurders: ‘Inspireer en geef vertrouwen aan je medewerkers dat ze aan slag moeten en mogen, en dat ze zelf wat kunnen doen. Sta open voor de suggesties die zij aandragen om bepaalde regels binnen de organisatie anders te organiseren.’

En nu verder: snapsessies

De deelnemers van de schrapsessie gaan naar huis met een concreet actieplan. Tijdens de snapsessie in oktober, het vervolg op deze schrapsessie, komen zij weer bij elkaar om ervaringen en goede voorbeelden uit te wisselen en te leren van elkaars aanpak. Daarnaast kunnen deelnemers in gesprek met bijvoorbeeld de inspectie, NZa of VWS over registratielasten. De opbrengsten van de schrapsessies worden ook besproken met deze partijen om te kijken hoe regels op landelijk niveau aangepakt kunnen worden. Martijn Koot van de VGN benadrukt dat we in samenwerking met zorg- en beroepsorganisaties en de overheid verder komen. ‘We hebben immers hetzelfde belang: meer tijd voor zorg en waar mogelijk simpeler registreren!’

Aanmelden schrap- en snapsessie

Wilt u ook meer tijd voor de cliënt en de regeldruk aanpakken? Meld u dan met uw team aan voor een van de schrapsessies. We organiseren er 6 door heel Nederland. Bekijk hier het overzicht met data en locaties. De eerste volgende schrapsessie vindt plaats op 13 juni in Assen.

(Ont)regel de langdurige zorg

De schrapsessies worden georganiseerd door BPSW, NIP, VGN, NVAVG, NVO, NVvP, V&VN en StAG, in samenwerking met het ministerie van VWS en Vilans. De schrapsessies zijn onderdeel van het programma (Ont)regel de langdurige zorg.

Noortje Smit lachend
Wil je meer weten?
Neem contact op met Noortje Smit

Deze pagina is een onderdeel van: