Nieuws

Rapport regeldruk in de langdurige zorg

Leestijd: 6 minuten
25 juni 2020

Inhoudelijk medewerkers in de langdurige zorg geven aan dat ze (veel) meer tijd besteden aan het invullen van ECD’s, zorgplannen, formulieren, registraties en afvinken dan ze wenselijk achten (zie onderzoeken van Berenschot, Actiz, NIVEL, pagina 40). Ook is er de indruk dat deze belasting de laatste jaren toeneemt. Hierdoor ervaren veel medewerkers meer werkdruk en minder tevredenheid. Ook in het onderzoek dat de VGN heeft gedaan voor ons Visie2030 traject bij medewerkers, cliënten en verwanten komt naar voren dat er een verlangen is naar meer tijd voor persoonlijke aandacht (“graag de begeleiders minder achter de computer en meer aandacht voor de bewoners”).

Afbeelding van een stapel administratieve lasten

Kan het anders?

Het bovenstaande roept de vraag op of het mogelijk is om de ervaren belasting terug te dringen. Registraties dienen een belangrijk doel bij (het verantwoorden van) de kwaliteit van zorg en bij het methodisch werken, maar kan het mogelijk anders of eenvoudiger? Veel leden van de VGN zijn hier al actief mee bezig, of bezig geweest. Op landelijk niveau heeft minister De Jonge dit opgepakt in het programma Ontregel de Zorg, waar veel partijen aan hebben meegewerkt waaronder de VGN. Een van de activiteiten in dit programma vormen de “schrapsessies”. 40 zorgteams van organisaties uit de gehandicaptenzorg hebben in 2019 en 2020 deelgenomen aan deze bijeenkomsten.

'Boosdoeners blootgelegd' door Vilans

Eerder deze week is daarover het Vilans rapport “regeldruk in de langdurige zorg – de boosdoeners bloot­gelegd” gepubliceerd. Het rapport bevat zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie over regeldruk en biedt het aangrijpingspunten voor het gesprek over en de aanpak van administratieve belasting binnen zorg­organisaties. Vilans biedt daarbij desgewenst ondersteuning.

We gaan door

Vanuit de VGN gaan we landelijk door met de aanpak van Ontregel de Zorg, onder meer in de vorm van Ontregel-labs met zorgorganisaties. Daarnaast blijft de VGN aandacht vragen voor regeldruk die extern wordt opgelegd, zoals bijvoorbeeld die vanuit de Wet Zorg en Dwang en vanuit het proces van zorgcontractering en verantwoording.

Martijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Martijn Koot