Nieuws

Minister Helder onderstreept belang brancheopleidingen: We moeten de bazen gaan verbazen

05 april 2022

Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport heeft de officiële start gegeven voor de brancheopleidingen voor mensen met een beperking. ‘Ik ben vandaag bewust naar het Westland gekomen om te leren', zei minister Helder op Het Westerhonk, een woonzorgpark van 's Heeren Loo. ‘Deze start past bij mijn ambitie om het afgeronde programma Volwaardig Leven nu concreet te gaan invullen. We moeten dit potentieel pakken, want de urgentie op de arbeidsmarkt is groot.’

Minister Helder bij sHL

Deze brancheopleidingen worden volgens Helder een succes als zoveel mogelijk mensen met een beperking er mee aan de slag gaan. ‘Dat is geen makkelijke opgave, maar ik wil mijn steentje bijdragen en in Den Haag blijven benadrukken dat we in deze weg naar betaald werk voor deze doelgroep moeten blijven investeren. Voor de duidelijkheid: Ik heb geen kofferbak met geld in mijn auto, maar we moeten wel door.’ 

Werk aan de winkel

De Academie voor Zelfstandigheid, die de opleidingen faciliteert, liet samen met de VGN en de LFB fijntjes aan de minister weten dat er inderdaad nog veel werk aan de winkel is. Het 100.000 banenplan is door de private sector inmiddels voor bijna driekwart ingevuld. De overheid, die zelf ook 25.000 betaalde banen voor mensen met een beperking wil invullen, is tot nu toe niet verder gekomen dan een kwart van die ambitie. 
Zorg ervoor dat de verbazing vermindert, bepleitte LFB-directeur Ellis Jongerius, zelf ervaringsdeskundige. ‘Er is geen organisatie waar je géén mensen met een beperking kunt inzetten. Ik zie ook hier veel potentie en goede wil.' 

Verhalen vertellen 

Aart van der Gaag, ambassadeur 100.000 banen, onderschrijft dat. ‘Wat ik doe, en met mij tienduizenden bedrijven waar inmiddels 70.000 mensen met een beperking werken, is vertellen wat de ervaringen zijn. We verbazen ons dagelijks, ook nu weer, over wat mensen allemaal kunnen. Het is verhalen vertellen, verhalen vertellen. Een hovenier hoort van een andere hovenier diens goede ervaringen. Dan merkt ook de volgende ondernemer alle voordelen van het aannemen van iemand met een beperking: het ziekteverzuim binnen je bedrijf gaat omlaag, het wordt leuker binnen je bedrijf. En ja, met de juiste begeleiding kunnen deze mensen veel meer dan we denken. Maar inderdaad, we zijn er nog niet. We moeten nog flinke stappen maken, de bazen gaan verbazen.’ 

Deelcertificaten

De Academie voor Zelfstandigheid biedt voorlopig opleidingen in drie deelsectoren: groen, facilitair en logistiek. Deze brancheopleidingen worden verzorgd in samenwerking met het ministerie van VWS, de LFB, de VGN, het bedrijfsleven en organisaties uit de gehandicaptensector.  
Wie een brancheopleiding heeft afgesloten, krijgt een certificaat/diploma, waarmee kan worden aangetoond dat de vaardigheden voor een baan worden beheerst. Dit biedt ook kansen om door te stromen naar vervolgopleidingen op mbo-niveau. Een voltooide brancheopleiding biedt bovendien uitzicht op een betaalde baan. 

Dit jaar zijn honderd studenten begonnen aan hun opleiding, deze maand nog eens veertig. Dat groeit stapsgewijs uit tot een groep van 450 studenten, voor wie subsidie is verstrekt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze subsidie is voor zorgaanbieders van dagbesteding een stimulering om de opleidingen mogelijk te maken.  

Meer informatie

Meer informatie over deze subsidieregeling, brancheopleidingen, samenwerking en ondersteuningsmogelijkheden vindt u op de website van de Academie voor Zelfstandigheid

 

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: