Nieuws

Minister reageert op brief VGN over College Sanering

28 oktober 2014

Op 26 september informeerden we u over een brief die de VGN heeft geschreven aan de Eerste Kamer. Daarin uitten we onze ongerustheid over de uitbreiding van de bemoeienis van het College Sanering met vastgoedtransacties (niet alleen bij verkoop, maar nu ook bij aankoop van vastgoed). We benoemden de nadelige gevolgen (administratieve lasten en vertraging en extra kosten bij transacties). De Minister reageert nu in een Memorie van Antwoord op schriftelijke vragen die de fracties van de Eerste Kamer hebben gesteld. 

Uit de antwoorden blijkt dat de minister begrip heeft voor de genoemde bezwaren en onderzoekt in hoeverre zij ons (binnen de doelstelling van de wet) tegemoet kan komen. We vreesden dat ook transacties met betrekking tot kleinschalige woonvoorzieningen voor goedkeuring aan het CSZ zouden moeten worden voorgelegd. Daar lijkt nu toch enige ruimte te ontstaan. Ook is een 'drempelbedrag' waaronder slechts gemeld zou hoeven worden, bespreekbaar te worden. Inmiddels heeft de NZa met ons contact opgenomen om in een technisch overleg dit verder uit te werken. Het is nog lang niet rond, maar er is 'politieke ruimte' ontstaan. We houden u op de hoogte.

De volledige Memorie van Antwoord voegen we als bijlage voor geïnteresseerden toe. Het is echter een document van 50 A4-tjes. De inhoud gaat grotendeels over winstuitkering. We hebben daarom voor uw gemak de betreffende relevante pagina's (met enkele arceringen van ons bij belangrijke passages) in een apart document opgeslagen. 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: