Nieuws

VGN uit ongerustheid aan Eerste Kamer over nieuwe bevoegdheden College Sanering

26 september 2014

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen om winstuitkering voor ziekenhuizen mogelijk te maken. Voor AWBZ-instellingen blijft winstuitkering verboden (exclusief voor kleinschalige woonvormen). Om 'weglek van publieke middelen' tegen te gaan, heeft de Kamer een amendement aangenomen waarin de bevoegdheden van het College Sanering uitgebreid worden: niet meer alleen bij verkoop en verhuur, maar ook bij aankoop en huur krijgt het College een rol. De VGN vreest toename van administratieve lasten, van nodeloze extra kosten en van vertraging bij transacties met onroerend goed.

De VGN heeft de Eerste Kamer hierover een brief geschreven, in verband met de wetsbehandeling aldaar (vanaf 30 september). In de brief gaan we in op de kwestie zelf (de rol van het CSZ leek uitgespeeld te zijn, maar wordt nu juist versterkt). We verwijzen naar een eerdere uitspraak van de Raad van State (de overheid heeft geen zeggenschap over het bezit van de instellingen). We benoemen de nadelige gevolgen (administratieve lasten en vertraging bij transacties) en we vragen de Eerste Kamer om de schade zoveel mogelijk te beperken en we doen daarvoor enkele suggesties.

Voor de inhoud: zie de brief in de bijlage.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: