Minister stuurt brief kapitaallasten naar Tweede Kamer

Op 3 november 2020 heeft minister Hugo de Jonge op verzoek van de Vaste Kamercommissie VWS een brief over de stand van zaken rond kapitaallasten in de Langdurige Zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief worden geen nieuwe besluiten gemeld (in zekere zin niks nieuws), maar het biedt een goed overzicht van de ontwikkelingen en de huidige situatie.

vulpen schrijft woord op gelijnd papier

De brief bevat de volgende onderwerpen, naar aanleiding van vragen van de Tweede Kamer:

  • Is met de invoering van de normatieve huisvestingscomponent (nhc) bereikt wat was beoogd?
  • Zijn er aanpassingen nodig ten aanzien van de hotelkosten en de bekostiging van gemeenschappelijke ruimten?
  • Heeft het kabinet plannen om over te gaan tot volledige scheiding van wonen en zorg?
  • Hoe het staat met de kapitaallasten van instellingen en staan de instellingen er goed of slecht voor?

De minister beantwoordt de vragen en geeft enkele tabellen en grafieken met financiële gegevens van de zorgsector (GHZ, GGZ, VVT en een totaal).
De brief voegen we als bijlage toe aan dit artikel.