Nieuws

Mobiliteitsplan Amarant Groep

24 november 2016

De Amarant Groep heeft 11 juli j.l. een onderhandelingsresultaat met de vakbonden (FNV, CNV, FBZ en NU'91) bereikt voor een "Mobiliteitsplan Amarant Groep" en dit plan is na ledenraadpleging in september door alle partijen ondertekend. Dit plan heeft ons huidige Sociaal Plan vervangen.

Amarant logo

Er is gekozen voor een nieuwe naam, omdat dit plan alleen gaat over beweging / mobiliteit van medewerkers en niet over boventalligheid en eventueel gedwongen ontslag. Boventalligheid is niet meer aan de orde vanwege het feit dat de geplande bezuinigingen op de Wlz per 1 januari 2017 zijn geschrapt.

De Amarant Groep wil de term Sociaal Plan expliciet reserveren voor een plan waarin ook sprake is van boventalligheid en een gedwongen ontslagmogelijkheid is opgenomen. De vakbonden boden voor dat laatste geen ruimte, tenzij wij een concreet reorganisatieplan konden overleggen waaruit bleek dat dat noodzakelijk is. We zijn toen met elkaar gaan praten over een andere vorm.

Om een flexibele en ondernemende organisatie te zijn en blijven, zijn soms wel bewegingen in de organisatie nodig. Denk aan organisatiewijzigingen (bijvoorbeeld de sluiting of verhuizing van een voorziening) die tot herschikking van medewerkers kunnen leiden. Beweging / mobiliteit kan ook wenselijk zijn omdat een medewerker in zijn huidige functie / op zijn huidige werkplek niet meer duurzaam inzetbaar is.  

Met dit plan heeft de Amarant Groep, samen met betrokken werknemersorganisaties, de afspraken neergelegd om beweging van medewerkers te faciliteren en op een zorgvuldige manier herschikking van medewerkers binnen de Amarant Groep te organiseren. Zodanig dat we hun duurzame inzetbaarheid vergroten en daarmee ook een positieve bijdrage aan hun werkgeluk leveren en tegelijkertijd daarmee ook van betekenis kunnen zijn t.a.v. het geluk en welzijn van cliënt en verwanten. 

Deze pagina is een onderdeel van: