Model addendum bij de opdracht tot het verlenen van jeugdhulp en Wmo beschikbaar

Vanaf vandaag is een model addendum beschikbaar dat dient om de lopende contracten tussen gemeenten en aanbieders aan te passen op de gewijzigde zorginhoud, zorgcontinuïteit en meerkosten als gevolg van corona. Het model ondersteunt gemeenten en aanbieders bij het beperken van de uitvoeringslast van de regelingen. Het model kan door partijen integraal gebruikt worden, al is het natuurlijk mogelijk om artikelen die niet van toepassing zijn te verwijderen.

verwerkersovereenkomst

Nieuwe ontwikkeling formats en modellen

VNG en het Rijk hebben tijdens de corona-crisis afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Dit is nodig om zorgorganisaties en professionals, in deze uitzonderlijke tijden, een uiterste inspanning te laten verrichten om goede zorg te verlenen en kwetsbare mensen te beschermen. Om de uitvoering van de regeling te bespoedigen, de eenduidigheid bij het afhandelen van de afspraken rondom financiële zekerheid bij corona te vergroten en de administratieve lasten daarbij te beperken, ontwikkelen branches van zorgaanbieders, VNG, VWS en het Ketenbureau i-Sociaal Domein formats en modellen.

De afgelopen periode zijn het format onderbouwing omzet garantie en het format onderbouwing meerkosten al gepubliceerd. Later dit jaar volgt een accountantsprotocol dat geschikt is voor de verantwoording van de bijzondere middelen in coronatijd. De twee formats en het model addendum zijn te downloaden op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

 

 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Renate Reusch
Telefoonnummer
06-13203921
Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van