Nieuws

Model 'Basisset kwaliteitseisen Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare burgers'

09 oktober 2014

In de Wmo is opgenomen dat kwaliteitseisen worden ontwikkeld voor de meest kwetsbare mensen en handelingen. De VNG heeft het initiatief genomen een basisset kwaliteitseisen voor de Wmo-ondersteuning voor zeer kwetsbare mensen te ontwikkelen. Deze basisset is toepasbaar voor de inkoop of subsidiëring van ondersteuning, voor de toegang tot ondersteuning en het toezicht.

WMO en getekende poppetjes op groene achtergrond

Het model 'Basisset kwaliteitseisen voor zeer kwetsbare burgers' bestaat uit: deskundig personeel (nader in te vullen per soort dienstverlening of ondersteuningstraject), eerstverantwoordelijke ondersteuner als aanspreekpunt voor de cliënt en de directe omgeving (beleggen bij het toegangsloket of bij een aanbieder), een ondersteuningsplan per cliënt (bevat behoeften, doelen, afgesproken inzet, wijze van evalueren en evaluatiemomenten), rapportages over resultaten (bevat gerealiseerde tussenstappen, op- en afschaling van inzet), meten tevredenheid cliënten en kwaliteitsbeleid (essentie is dat de organisatie zicht heeft op prestaties en aan continue verbetering doet). Daarnaast is een definitie voor zeer kwetsbare burgers ontwikkeld. In de bijlagen vindt u hierover meer informatie.

De cliëntenorganisaties (waaronder Ieder(in)), aanbieders (waaronder de VGN) en gemeenten hebben tijdens dit traject meegedacht. De VGN heeft sterk gepleit voor eenvoud en aansluiting bij het welzijnskarakter van de wet. Voor de VGN zijn deskundig personeel en het meten van cliëntervaringen  voldoende omdat wij van mening zijn dat de overige eisen niet passen binnen het sociale domein. We hebben dan ook niet ingestemd met het ontwikkelde model.

De set is inmiddels aan gemeenten aangeboden. De VNG schrijft in haar brief dat het model enerzijds beperkt is en anderzijds nog te abstract voor direct gebruik. Dat betekent dat gemeenten een eigen invulling gaan geven aan dit model. De komende jaren zal duidelijk worden wat voor gemeenten werkt en wat niet. Op basis van praktische ervaring van gemeenten wil de VNG dit model verder invullen en aanpassen. De VGN blijft betrokken bij deze monitoring.

 

Rita Hut
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rita Hut-Modderkolk

Deze pagina is een onderdeel van: