Nieuws

Modelovereenkomst onderaanneming Wlz, Jeugdwet, Wmo, Zvw

18 augustus 2016

De VGN heeft in 2016 een nieuwe modelovereenkomst voor het uitbesteden van zorg (onderaanneming) laten opstellen. Het model kunt u gebruiken voor onderaanneming in de Wet langdurige zorg (Wlz), Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Zorgverzekeringswet (Zvw). Bij het model is een toelichting gemaakt.

privacy

In 2019 is het model geactualiseerd aan de huidige wet- en regelgeving. 

Dit model is opgesteld voor het sluiten van overeenkomsten door een aanbieder van zorg in de zin van de Wlz of Zvw, ondersteuning in de zin van de Wmo of jeugdhulp in de zin van de Jeugdwet (de opdrachtgever) en een derde (de opdrachtnemer) die een deel van de zorg/ondersteuning/jeugdhulp die de opdrachtgever met het zorgkantoor, de gemeente(n) of de zorgverzekeraars heeft gecontracteerd, zal leveren aan cliënten.

Het gaat om een modelovereenkomst en u bent niet verplicht om dit model te gebruiken. Het model is zo opgesteld dat u het op diverse plaatsen kunt toesnijden naar uw specifieke situatie. Kijkt u daarom steeds of de desbetreffende bepaling daarbij past, de toelichting kan daarbij helpen. In de toelichting vindt u uitleg waar het desbetreffende artikel over gaat en hoe u daarmee om kunt gaan. De artikelen in de toelichting verwijzen steeds naar het desbetreffende (hoofd) artikel in de overeenkomst; dit geldt niet voor de onderliggende leden.

Deze pagina is een onderdeel van: