Nieuws

Monitoring verzuim

Leestijd: 2 minuten
24 maart 2020

VWS heeft bij Vernet het verzoek ingediend maandelijks een verzuimrapportage van de verschillende zorgbranches te mogen ontvangen. VWS wil het verzuim monitoren als één van de belangrijkste indicatoren om te zien hoe hoog de nood is en waar de extra inspanningen het beste op moeten worden gericht. Vernet geeft aan van organisaties vergelijkbare verzoeken te hebben ontvangen.

Pagina website Vernet

Maandelijkse rapportages

Gebruikelijk is dat organisaties die bij Vernet zijn aangesloten driemaandelijks gegevens aanleveren ten behoeve van een verzuimrapportage met spiegelinformatie. Om de maandelijkse rapportage voor VWS (op brancheniveau) en organisaties te bewerkstelligen, zullen die organisaties een dezer dagen benaderd worden met de vraag vanaf 1 april maandelijks gegevens aan te leveren. Organisaties die deze data leveren, ontvangen dan ook maandelijks een rapportage met benchmarkinformatie terug. Bij voldoende deelname kan de informatie tevens op provinciaal niveau worden gegenereerd. Optioneel zal een wekelijkse 'meldingsfrequentie-monitor' worden aangeboden, een wekelijks inzicht in het aantal ziekmeldingen. Hiervoor is dan wel wekelijkse aanlevering van gegevens noodzakelijk.

De inspanningen voor de organisaties blijven beperkt tot het frequenter aanleveren van de verzuimgegevens. Er zijn voor organisaties geen andere extra kosten aan verbonden, VWS financiert.

Verzuim is altijd al een belangrijke indicator in de bedrijfsvoering, tijdens de coronacrisis is het een essentiële sturingsfactor. Wij bevelen deelname dan ook aan. 

portretfoto van Gerard Schoep
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gerard Schoep

Deze pagina is een onderdeel van: