Nieuws

Verzuim in gehandicaptenzorg 2020: elf procent hoger dan 2019

Leestijd: 2 minuten
28 januari 2021

Het verzuimpercentage zorgbreed over het gehele jaar 2020 komt uit op 6,83, dit is ruim elf procent hoger dan in 2019.
Gemeten over de hele zorgsector kwam het verzuimpercentage afgelopen jaar uit op 6,83 (2019: 6,14 procent). Dit is het hoogste percentage sinds 2004.
In het vierde kwartaal van 2020 was het verzuimpercentage zelfs 7,49, ruim vijftien procent hoger dan in de dezelfde periode vorig jaar. Het verzuimpercentage stijgt dus relatief snel.

geschilderde cijfers op witte achtergrond

Wat valt op?

 Het gemiddelde verzuimpercentage in de gehandicaptenzorg over 2020 is 7,08%. Dit is een stijging van 11% ten opzichte van 2019.
In de overige zorgbranches zien we het volgende beeld:

  • Verzuim VVT-sector: 8,03%, stijging van 16% ten opzichte van 2019

  • Verzuim ZKH-sector: 5,73%, stijging van 10% ten opzichte van 2019

  • Verzuim GGZ-sector: 6,19%, nagenoeg gelijk met 2019

Opvallend is dat de meldingsfrequentie een lichte daling laat zien, namelijk 1,02 ten opzichte van 1,07 in 2019. 
Een stijgend verzuimpercentage in combinatie met een dalende of stabiele meldingsfrequentie is een teken dat met name het langdurig verzuim toeneemt.

Maandcijfers

Het landelijke zorgbrede verzuimpercentage in de maand december komt uit op 7,75.
Dit betekent dat in de maand december dagelijks ongeveer 72 duizend werknemers niet inzetbaar waren. In november was het landelijk verzuimpercentage 7,59.
Opvallend hier: het verschil in verzuimpercentage neemt per maand tussen 2019 en 2020 vanaf september toe.

Waar de maandcijfers het afgelopen jaar al duidelijk meebewogen met de Covid-19 besmettingen onder zorgmedewerkers, laten nu ook de jaarcijfers zien hoezeer 2020 afwijkt van de jaren ervoor. Waar in 2018, het jaar waarin Nederland werd getroffen door een griepgolf, de stijging 8 procent bedroeg ten opzichte van het jaar daarvoor, laat 2020 een veel grotere stijging zien, namelijk van 11 procent ten opzichte van 2019.

Het aantal ziekmeldingen per werknemer daalt licht, is 1,02 in 2020 (in 2019: 1,07) maar er is een stijgend verzuimpercentage in combinatie met een dalend aantal ziekmeldingen. Dit wijst op toenemend langdurig verzuim.

Het gemiddeld aantal dagen dat een werknemer in een bepaalde periode ziek is geweest, loopt in 2020 flink op: 28,2 dagen ten opzichte van 23,7 dagen in 2019. Nooit eerder was de gemiddelde duur van ziekteverzuim zo hoog.

Overigens: deze cijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een Covid-19-testuitslag. Een direct verband leggen met de coronacrisis blijft moeilijk omdat zorginstellingen de reden van ziekteverzuim niet mogen registreren.
De cijfers betrekken ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT). 

Onderstaand document geeft een overzicht van het vierde kwartaal 2020, specifiek voor de gehandicaptenzorg.

Maarten Hüttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner