Nieuws

Verzuim in de zorg op hoogste niveau sinds 2001

Leestijd: 2 minuten
26 januari 2022

Het verzuim in de zorgsector is in het vierde kwartaal van 2021 is gestegen naar 8,24 procent. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was dat 7,49 procent.
Dit is een toename van 10 procent in één jaar tijd, waarmee het op het hoogste niveau in twee decennia is beland. Met name het langdurig verzuim is afgelopen jaar sterk toegenomen.

ziekewerknemer

 

 

Deze cijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een Covid-19-testuitslag.
De cijfers betreft alle vier de zorgbranches: ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT).
In totaal werken er circa 960 duizend mensen in deze vier sectoren. Dit betekent dat er in het vierde kwartaal 2021 dagelijks gemiddeld ongeveer 79 duizend werknemers niet inzetbaar warenVan de acht academische ziekenhuizen in ons land is voor dit onderzoek geen data gebruikt.

Jaarcijfers 2021 – analyse
Als we kijken naar de verzuimcijfers van heel 2021 afgezet tegen voorgaande jaren, valt op dat het verzuimpercentage voor 2021 komt uit op 7,29. In 2020 was dit 6,83 procent. Daarmee is het verzuim gestegen met 6,7 procent in een jaar tijd.
In het jaar 2001 was het verzuim 7,7 procent, daarmee ligt het huidig verzuim op een vergelijkbaar niveau als 20 jaar terug. Dit is nog voor de invoering van de wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (VLZ) met het tweede ziektejaar in 2004.

Meldingsfrequentie en gemiddelde duur
De meldingsfrequentie - hoe vaak werknemers zich gemiddeld in een jaar ziekmelden - is in het jaar 2021 gestegen naar 1,07
In 2020 was dit 1,02. Deze stijging is met name te verklaren door de ontwikkeling in het vierde kwartaal. De gemiddelde duur van het verzuim was in 2021 bijna 29 dagen.

Verzuimontwikkeling per jaar per duurklasse
Vernet constateert dat het verzuim in alle vier de duurklassen (kort-middel-lang-extra lang) gestegen is. De stijging is het grootst in de categorie langdurig verzuim. Het percentage in de categorie 92 tot 365 dagen is 3,3. Een jaar geleden was dit nog 2,98 procent, een stijging van bijna 11 procent. De stijging in de laatste twee duurklassen is geen positieve ontwikkeling voor een sector die al kampt met structurele arbeidsmarkttekorten.

Branches
In alle zorgbranches (ziekenhuizen, verzorging, verpleging, thuiszorg (VVT), gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg) is het verzuimpercentage gestegen ten opzichte van een jaar geleden. 

Maarten Hüttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner

Deze pagina is een onderdeel van: