Ook in de gehandicaptenzorg neemt duur ziekteverzuim toe

Vernet stelt vast dat het verzuim in de zorgsector in het tweede kwartaal van 2021 is gestegen naar 6,97 procent. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was dat 6,66 procent, zodat sprake is van een toename van 4,7 procent.

Vernet constateert dat het huidige hoge verzuimpercentage in de zorgsector met name is terug te voeren op de steeds verder toenemende verzuimduur. Wie zich in de zorg ziek meldt, blijft nu gemiddeld langer dan één maand thuis.
22 procent van de zorgmedewerkers heeft zich ziek gemeld in het tweede kwartaal van 2021. Dit is een gebruikelijk percentage voor deze periode.

Per branche

In de branches ziekenhuizen, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg is het verzuimpercentage gestegen ten opzichte van een jaar geleden. In de verzorging, verpleging, thuiszorg (VVT) is het verzuim nagenoeg gelijk gebleven. Zie verder ook de bijlagen onderaan dit persbericht.

Wat valt op?

  • Het verzuim in de branche over het voortschrijdend jaar 2020-3 t/m 2021-2 is 7,19%. Ten opzichte van vorig jaar is het verzuim met 0,46 procentpunt gestegen.
  • De meldingsfrequentie over het voortschrijdend jaar 2020-3 t/m 2021-2 is 0,88. Dit is lager dan één jaargeleden.
  • De oorzaak van de verzuimstijging ten opzichte van vorig jaar zit in het langdurig verzuim. We zien dat terug in de twee hoogste duurklassen (92 t/m 365 en 366 t/m 730 dagen).
  • In alle leeftijdsklassen zien we een stijging van het verzuim en een daling van de meldingsfrequentie ten opzichte van vorig jaar.
  • Het verzuim neemt toe voor ZKH, GHZ en VVT. Binnen de GGZ blijft het nagenoeg gelijk aan vorig jaar. In alle branches daalt de meldingsfrequentie flink ten opzichte van vorig jaar. De grootste daling van het aantal meldingen zien we in de GGZ.

Extra

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Maarten Hüttner
Telefoonnummer
Maarten Hüttner

Deze pagina is een onderdeel van