Nieuws

NZa stelt Wlz-beleidsregels corona 2021 vast

21 december 2020

De NZa heeft twee “corona”-beleidsregels vastgesteld voor het jaar 2021. Zorgaanbieders in de langdurige zorg kunnen hierdoor ook volgend jaar een vergoeding krijgen voor kosten die zij maken als gevolg van de corona-crisis.

wlz

Het gaat om de volgende twee beleidsregels:

  • de beleidsregel voor doorlopende kosten.
    Deze beleidsregel biedt de mogelijkheid tot compensatie voor situaties die het gevolg zijn van de corona-uitbraak. Net als in fase 3 van 2020 gaat het om de vergoeding van doorlopende kosten als zorgaanbieders door het coronavirus tijdelijk minder zorg kunnen declareren. Ook blijft het in 2021 -onder voorwaarden- mogelijk om afzonderlijke dagbesteding- of dagbehandelingsprestaties te declareren als deze vanwege de coronacrisis op de woonlocatie worden geboden. Mede op aandringen van de VGN is het aantal situaties waarvoor een bestuursverklaring vereist is, verminderd. Daarnaast is de bestuursverklaring die voor sommige situaties nog wel verlangd wordt, sterk vereenvoudigd. Wij verkennen nog of ZN opnieuw uniforme model-verklaringen opstelt.
  • de beleidsregel voor extra kosten.
    Deze beleidsregel biedt de mogelijkheid tot compensatie van de extra kosten die aanbieders vanwege de coronacrisis moeten maken. De opsomming van de personele en materiële kosten die in elk geval worden vergoed, zijn voor 2021 aangepast. Evenals de opsomming van kosten die niet in aanmerking komen voor vergoeding. Voor kostenposten die niet expliciet genoemd worden, bestaat de mogelijkheid tot vergoeding als daarover overeenstemming met het zorgkantoor bestaat.
    In deze beleidsregel wordt nog niet aangegeven dat de kosten die samenhangen met corona-vaccinaties, in aanmerking komen voor vergoeding. De NZa geeft aan dat deze beleidsregel geactualiseerd kan worden als dat vereist is. De VGN is met VWS in gesprek over de wijze waarop de kosten die samenhangen met corona-vaccinaties worden betaald.

 

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van: