Achtergrond

Verzuim zorgsector zet verder door

Leestijd: 1 minuten
27 april 2022

Vernet stelt vast dat het verzuim in de zorgsector in het eerste kwartaal van 2022 is gestegen naar 9,83 procent. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was dat 7,56 procent. Dit is een toename van 30 procent in één jaar tijd.

Ziekteverzuim

Verzuim in alle duurklassen gestegen

Vernet constateert dat het verzuim in alle vier de duurklassen (kort-middel-lang-extra lang) gestegen is. De stijging in het eerste kwartaal is het grootst in de categorie kort verzuim.

  • Het verzuimpercentage in de categorie 1 t/m 14 dagen is 2,86 procent. Een jaar geleden was dit nog 0,97 procent, een stijging van bijna 200 procent. 
  • Het voortschrijdende verzuimcijfer waarbij vier aaneengesloten kwartalen samen worden genomen, komt uit op 7,85 procent tegen 6,89 procent in 2021.

Een voor de hand liggende verklaring hiervoor is de besmettingsgolf met de omikronvariant en de daaropvolgende griepgolf.

Overige opvallende cijfers

  • Opnieuw is ook een stijging te zien in het verzuim langer dan 92 dagen. Dit onderschrijft het beeld van de zorgsector, die met veel langdurige ziektegevallen kampt.
  • In alle vier de zorgbranches (ziekenhuizen, verzorging, verpleging, thuiszorg (VVT), gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg) is het verzuimpercentage gestegen ten opzichte van een jaar geleden. 

Meer achtergrond bij deze cijfers staat het document Verdieping Vernet bij Stijging verzuim zorgsector zet verder door en vindt u op de website van Vernet. Hierop is een analyse gepubliceerd van de kwartaalcijfers. 

Maarten Hüttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner

Deze pagina is een onderdeel van: