Verzuim in de gehandicaptenzorg, jaarcijfers 2021

Vernet, een onderdeel van PGGM heeft de jaarcijfers met betrekking tot he verzuim over heel 2021 gepubliceerd. Het verzuimpercentage in onze branche is sinds vorig jaar met 7% gestegen naar 7,58. Het verzuim is in elke leeftijdsklasse gegroeid ten opzichte van een jaar geleden.
Opvallend: de leeftijdsgroep 25 jaar en jonger laat de sterkste stijging zien, 14,4%

Analyse kwaliteit statistiek grafiek onderzoek

Meer cijfers

In het vierde kwartaal van 2021 is het verzuimpercentage in de Gehandicaptenzorg 8,69. Dat is een stijging van 15% ten opzichte van een jaar geleden (7,56). In de groep van 56 jaar en ouder (ruim 20% van de werknemers) blijft met 9,58 het verzuim het hoogst. Bij de duurklassen zien we dat ten opzichte van een jaar geleden het verzuim in alle klassen, behalve in 15 t/m 91 dagen, is gestegen.
In de duurklasse 366 t/m 730 dagen is het verzuimpercentage met 13% het sterkst toegenomen naar 1,77. In alle salarisklassen zien we de stijging van het verzuim. In de klasse €2.750-€3.000, waar 37% van de werknemers kunnen worden ingedeeld, is het verzuimpercentage met 8,89 het hoogst.

De toename van het verzuim zien we terug in alle regio’s. Evenals vorig jaar heeft regio Noord met 7,90 het hoogste verzuimpercentage. Het percentage instroom is met 5,6 iets hoger dan vorig jaar (5,5). Het percentage uitstroom stijgt van 5,5 naar 6,2 waarbij er relatief meer uitstroom is onder de jongeren dan vorig jaar.

De meldingsfrequentie komt uit op 1,00 en is daarmee gestegen ten opzichte van een jaar geleden (0,91). De stijging komt terug in alle leeftijdsklassen. De gemiddelde duur is 30,6 dagen en is daarmee lager dan een jaar geleden (31,5 dagen). Vergeleken met vorig jaar is het verzuimpercentage zorgbreed met 6,7% gestegen van 6,83 naar 7,29.

In alle branches is het verzuim toegenomen. De meldingsfrequentie is zorgbreed gestegen van 1,02 naar 1,07, deze stijging zien we terug in alle branches behalve de VVT. 

Meer cijfers en verduidelijkende grafieken kunt u terugvinden in onderstaand PDF-bestand.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Maarten Hüttner
Telefoonnummer
Maarten Hüttner