Nieuws

Ook gehandicaptenzorg ziet verzuim in november verder oplopen

Leestijd: 2 minuten
22 december 2020

Verzuimdatabedrijf Vernet, een PGGM-dochteronderneming, ziet het verzuim in de zorgsector in de maand november opnieuw toenemen. Op basis van gegevens van ruim driehonderd zorginstellingen komt Vernet uit op een landelijk verzuimpercentage van 7,59 in de sector. Dat betekent dat in november dagelijks ongeveer 70 duizend werknemers niet inzetbaar waren.
Alle branches laten een stijging in verzuim zien.

rood hart en stethoscoop

Gehandicaptenzorg

In november 2020 was het verzuimpercentage zorgbreed (inclusief gehandicaptenzorg) 7,59 %, dat is 16 procent hoger dan het percentage in dezelfde maand een jaar eerder. In oktober was de stijging ten opzichte van een jaar geleden 15 procent.
In het derde kwartaal van 2020 is het verzuimpercentage in de Gehandicaptenzorg 6,17 %. Dat is een stijging ten opzichte van een jaar geleden toen het percentage uitkwam op 5,71 %.
In het voortschrijdend jaar 2019-4 t/m 2020-3 is het verzuimpercentage sinds vorig jaar met 9 % gestegen naar 6,85 %.

Het verzuim laat in elke leeftijdsklasse een groei zien ten opzichte van een jaar geleden. Met name onder de jonge werknemers tot 26 jaar is de stijging groot, het verzuim is hier met 16% toegenomen. In de leeftijdsklasse 56 jaar en ouder is het verzuim met 8,91 het hoogst. In alle duurklassen stijgt het verzuim, maar de sterkste groei zien we terug in het in het middellang verzuim (15 t/m 91 dagen) met 13 %.

Meer specifiek

In alle organisaties is het verzuim ten opzichte van een jaar geleden gestegen. De relatief kleinere organisaties (met <1.000 en 1.000-1.500 werknemers) laten met 12% groei de grootste toename in verzuim zien. Ook de klasse (>2.500 medewerkers, waarin 43% van de werknemers werkzaam is) laat een aanzienlijke stijging zien van 9%.

In vergelijking met vorig jaar is het verzuim ook in alle deeltijdklassen toegenomen. Het hoogste verzuim en de sterkste groei zien we in de categorie 40-60% deeltijd, het verzuim is hier met 13% gestegen naar 7,63. Ook de deeltijd klasse 60-80% (38% van de werknemers) stijgt sterk met 10%. 
In alle salarisklassen zien we de stijging in verzuim terug. In de klasse €2.500 - €3.000, waar bijna de helft van de werknemers kunnen worden ingedeeld, is het verzuim het hoogst met 8,11. 
De toename van het verzuim zien we terug in alle regio’s. Regio Noord heeft het hoogste verzuimpercentage, terwijl deze vorig jaar het laagste verzuimpercentage liet zien. 
De meldingsfrequentie laat met 0,93 een daling zien ten opzichte van een jaar geleden. De gemiddelde duur is 29,4 dagen en is daarmee met 2,9 dagen gestegen ten opzichte van een jaar geleden. De gehandicaptenzorg is ook afgelopen jaar de branche met de laagste meldingsfrequentie.

Bijgaand overzicht geeft meer cijfers en vergelijkingen.

Verzuim in 2020

Eind januari 2021 maakt Vernet de verzuimcijfers over het vierde kwartaal van dit jaar bekend en gaat dan uitgebreider in op het verzuim in heel 2020 in vergelijking met voorgaande jaren. Dan gaat het over de ontwikkeling van het verzuim, de meldingsfrequentie, de gemiddelde duur en het verzuim per duurklasse en leeftijdsklasse zowel zorgbreed als per branche. Via deze website houden we u hiervan op de hoogte.

Maarten Hüttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner