Stijging verzuimpercentage in tweede kwartaal 2020

In het tweede kwartaal van 2020 is het verzuimpercentage in de Gehandicaptenzorg 6,82. Dat is een stijging ten opzichte van een jaar geleden toen het percentage uitkwam op 6,11. In het voortschrijdend jaar 2019-3 t/m 2020-2 is het verzuimpercentage sinds vorig jaar met 8% gestegen naar 6,73.

stay home

Uit de analyse van Vernet van het tweede kwartaal in 2020, is het verzuimpercentage in de Gehandicaptenzorg 6,82. 
Dit is een stijging ten opzichte van een jaar geleden toen dit percentage uitkwam op 6,11.

Enkele opvallende cijfers

In het voortschrijdend jaar 2019-3 t/m 2020-2 is het verzuimpercentage sinds vorig jaar gestegen naar 6,73.
Het verzuim laat in elke leeftijdsklasse een groei zien ten opzichte van een jaar geleden. Wat opvalt is de stijging bij de jongere werknemers (de categorie 'jonger dan 26' en 'van 26 t/m 35 jaar'), van respectievelijk 16,3% en 10,5%.

Wat verder opvalt is dat ook de duur van het verzuim stijgt, de toename zien we vooral terug in het in het middellang (15 t/m 91 dagen) en in het lange verzuim (92 t/m 365 dagen).

Ook valt op dat de grootte van de organisatie geen verschil maakt: in zowel kleine, middelgrote als grote organisaties is het verzuim ten opzichte van een jaar geleden gestegen. De grootste stijging zien we in de klassen <1.500 medewerkers.
Ook de klasse > 2.500 medewerkers, waarin 44,2% van alle werknemers in de gehandicaptenzorg werkzaam is, laat vergeleken met vorig jaar een aanzienlijke stijging zien (8,1%).

In vergelijking met vorig jaar is ook het verzuim in alle deeltijdklassen toegenomen. De grootste stijging zien we in de categorie 60-80% werkzaam.

Die toename van het verzuim zien we terug in alle regio’s. De regio’s Noord en Zuid hebben de hoogste verzuimpercentages. Het percentage instroom is sinds vorig jaar gestegen van 5,8 naar 6,0.
Het percentage uitstroom is eveneens gestegen van 5,4 naar 5,6 De meldingsfrequentie is 0,95 en is daarmee gelijk aan een jaar geleden. Onder werknemers jonger dan 26 jaar blijft de meldingsfrequentie echter stijgen. De gemiddelde duur is 28,4 dagen en is daarmee met 2,1 dagen gestegen ten opzichte van een jaar geleden.


Zorgbrede vergelijking

Afgelopen jaar is het verzuimpercentage zorgbreed gestegen van 6,07 naar 6,51. De stijging is terug te zien in alle branches behalve bij de GGZ, die nagenoeg gelijk gebleven is. Bij de VVT zien we de grootste stijging. Ook is daar de meldingsfrequentie is hoger dan een jaar geleden. 
 

Meer informatie, analyse en grafieken zijn terug te vinden in de "Brancheview Gehandicaptenzorg Kwartaal 2020 - 2" 
Deze is als bijlage aan dit artikel toegevoegd.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Maarten Hüttner
Telefoonnummer
Maarten Hüttner

Deze pagina is een onderdeel van