Na een jaar vakbekwaam in de gehandicaptenzorg

Zorginstellingen ’s Heeren Loo en ASVZ gaan samen met de VGN een pakket van leereenheden voor het mbo en hbo ontwikkelen, die het voor volwassenen mogelijk maakt om onderwijs op maat te volgen. Het doel is dat elke zij-instromer die wil werken in de gehandicaptenzorg binnen één jaar vakbekwaam kan worden. Op deze manier wordt het voor zij-instromers aantrekkelijker om de overstap naar de zorg te maken.

Door voor de beroepspraktijk relevante leereenheden te benoemen, kan het beroepsonderwijs beter aansluiten bij de kennis en kunde waarover volwassenen reeds beschikken. Een zij-instromer moet dan alleen dat leren wat nog nodig is om het werk goed te kunnen uitvoeren. Er hoeft niet opnieuw examen te worden gedaan in de basisvakken waarvoor al een diploma is gehaald. Dit pakket van leereenheden kan zowel gebruikt worden voor een verkort traject naar een mbo of hbo-diploma als voor het verwerven van een of meer branchecertificaten.

Branchecertificaat
Door de betrokkenheid van sociale partners en opleiders op landelijk niveau is het mogelijk om aan de leereenheden branchecertificaten te verbinden. Een gehele opleiding bestaat uit 6 leereenheden of blokken. De vakbekwaamheid van deze blokken kan men opdoen in de praktijk, door interne scholing en door vakken te volgen bij een ROC. ROC Landstede is het ROC die dit specifieke aanbod zal realiseren voor zij-instromers. Voor de zomer worden de eerste beroepsgerichte leereenheden voor persoonlijk begeleiders vastgesteld. Hierbij wordt voortgebouwd op de succesvolle ervaringen die eerder door de zorginstelling ASVZ zijn opgedaan.

Samenwerking
De zorginstellingen ’s Heeren Loo en ASVZ, en de VGN werken samen met Bureau Sterk, ROC Landstede en Oppstap. Zij worden ondersteund door CINOP als adviesbureau op het terrein van leren en het CAOP dat sociale partners ondersteunt bij arbeidsmarktvraagstukken.

Deze pagina is een onderdeel van