Nieuws

Naast Gedragsverklaring aanbesteden géén eis van VOG

25 juli 2014

Sommige gemeenten vragen bij Wmo-aanbestedingen aan aanbieders om naast een Gedragsverklaring aanbesteden (GVA) ook een Verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen (VOGrp). Dit mag niet volgens de Aanbestedingswet 2012. 

Sinds de Aanbestedingswet 2012 op 1 april 2013 in werking is getreden is de GVA bij aanbestedingen verplicht. Op grond van artikel 1.20 lid 3 van de Aanbestedingswet mag de aanbestedende dienst (lees gemeente) niet om een VOG vragen naast een GVA. Hieronder treft u de volledige tekst:

Artikel 1.20

1. Een ondernemer kan jegens een aanbestedende dienst of een speciale-sectorbedrijf, die uitsluitingsgronden stelt die betrekking hebben op onherroepelijke veroordelingen, door middel van een gedragsver-klaring aanbesteden aantonen dat die gronden op hem niet van toepassing zijn. 2. De in het eerste lid bedoelde gedragsverklaring aanbesteden is op het tijdstip van indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder dan twee jaar. 3. In een geval als bedoeld in het eerste lid kan niet om overlegging van een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens worden gevraagd. 4. De aanbestedende dienst of het speciale-sectorbedrijf betrekt bij de toepassing van het eerste lid uitsluitend veroordelingen die in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving onherroepelijk zijn geworden.

Ook op de website www.pianoo.nl staat informatie over de GVA.

Melden bij gemeente

Bij aanbesteding wordt u gevraagd om tegenstrijdigheden of fouten te melden. Wij adviseren u om in voorkomend geval de gemeente beide verklaringen vraagt, op deze tegenstrijdigheid te wijzen.

Deze pagina is een onderdeel van: