Nieuws

Nationaal Preventieakkoord gelanceerd

03 december 2018

Preventie en gezondheid staan hoog op de maatschappelijke agenda. Vrijdag 23 november is het Nationaal Preventieakkoord gelanceerd. Dit akkoord richt zich op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Belangrijke thema's, ook binnen de gehandicaptensector. De VGN wil samen met leden en cliëntenorganisaties aansluiten en aanvullende acties uitwerken voor mensen met een beperking in de gehandicaptenzorg.

Ook voor mensen met een beperking!

In het Preventieakkoord staat dat mensen met een beperking ongezonder leven en een slechtere toegang hebben tot de gezondheidszorg dan de gemiddelde Nederlander. Mensen met een verstandelijke beperking roken bijvoorbeeld meer en hebben vaker overgewicht. 'Er is nog een wereld te winnen', schrijft staatssecretaris Blokhuis in zijn kamerbrief. Vooral bij het thema overgewicht, staan enkele specifieke acties voor mensen met een beperking. Bijvoorbeeld wordt er, op initiatief van Special Heroes Nederland, een ‘Gezonde School’ aanpak ontwikkeld voor kinderen met een beperking in het speciaal onderwijs.

Betrokkenheid VGN

De VGN was zijdelings betrokken bij het Nationaal Preventieakkoord. De VGN vindt de thema's roken, overgewicht en alcoholgebruik belangrijk. Het was echter te vroeg om met concrete acties aan te kunnen sluiten bij het akkoord. Het Preventieakkoord geeft voldoende ruimte om op een later moment aan te haken. De VGN wil samen met leden en cliëntenorganisaties, werken aan een gedragen plan met concrete acties voor mensen met een beperking in de gehandicaptenzorg.

Mee denken?

Heeft u interesse om mee te denken over hoe de gehandicaptensector kan aanhaken bij het preventieakkoord? Neem contact op met Elske ten Vergert: etvergert@vgn.nl. Samen bepalen we wat de belangrijkste thema's en actiepunten zijn voor onze sector.

Deze pagina is een onderdeel van: