Nieuws

Gehandicaptensector en verslavingszorg samen aan de slag

25 februari 2020

Op 13 februari gingen de deelnemers van het leernetwerk ‘LVB en middelengebruik in het vizier’ aan de slag tijdens de 2e leernetwerkbijeenkomst. Organisaties in de gehandicapten- én de verslavingszorg werken binnen een samenwerkingsgroep aan een vraagstuk waar ze in hun dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Uiteindelijk zullen zij gezamenlijk aan de hand daarvan drie kennisproducten (door)ontwikkelen.

LVB in vizier

De middag begon met een presentatie van Marieke Meppelder van Vilans. Samen met Sherpa, ’s Heeren Loo en Cordaan werkten zij in het project 'Gezonde Omgeving' samen om ouders met een licht verstandelijke beperking van het roken af te helpen. Ze onderzochten welke manieren effect hebben. Marieke vertelde over de aanpak en resultaten van dit project.

Wat heeft jouw organisatie nodig om het gesprek aan te gaan over rookvrije zorg?

Daarna vertelde Joris van Erp en Elske ten Vergert over ‘Samen naar een rookvrije gehandicaptenzorg’. Verschillende zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg hebben 27 januari een uitwisseling gehad over rookbeleid en rookvrije zorg. 

De expertisegroep rookvrije gehandicaptenzorg is net gestart en wil graag in actie komen. Er wordt in ieder geval gewerkt aan een standpunt voor de sector. Zodat er een duidelijk vertrekpunt ontstaat voor organisaties en teams die rookvrij willen worden. De expertisegroep denkt dat rookvrije zorg begint met het creëren van draagvlak bij de teams. Daarom horen zij graag: wat heeft jouw organisatie nodig om het gesprek aan te gaan in de teams over rookvrije zorg? Je kunt denken aan:
•    (Gebundelde) kennis voor begeleiders over de gevolgen van roken
•    Kennis over interventiemogelijkheden bij mensen met een beperking
•    Uitwisseling van ervaringen met andere organisaties en teams
•    (Duidelijker) rookbeleid
•    Hulpmiddelen voor kennis, het gesprek of beleid

Wil jij jouw ideeën delen en /of meedoen in de expertisegroep? Neem dan contact op met Elske ten Vergert van de VGN via etvergert@vgn.nl.

Aan de slag met de leidraad ‘LVB en middelengebruik’ 

Tijdens de bijeenkomst werd ook de leidraad onder de aandacht gebracht. Een mooie bundeling van bruikbare kennisproducten waarmee je mensen met een licht verstandelijke beperking en middelengebruik ondersteuning kan bieden. Ben je benieuwd welke kennisproducten zijn opgenomen in de leidraad? Neem hier een kijkje. Of lees de tips voor het toepassen van de leidraad in jouw organisatie

Meer informatie

Wil je meer informatie over het Leernetwerk ‘LVB en middelengebruik in het vizier’ of over rookvrije zorg. Kijk dan op het Kennisplein Gehandicatpensector