Nieuws

Meld je aan voor het Leernetwerk NAH in het vizier

08 juni 2021

Onder het motto 'draag bij en leer mee' organiseert het Kennisplein vanaf najaar 2021 het leernetwerk 'NAH in het vizier'. In dit vierde 'In het vizier'-traject van Gewoon Bijzonder ontwikkelen de deelnemers met procesbegeleiding een kennisproduct aan de hand van een vraagstuk over niet-aangeboren hersenletsel (NAH) dat in de eigen organisatie speelt. Gedurende de looptijd van een jaar ontmoeten alle deelnemers elkaar tijdens vier (digitale of fysieke) leernetwerkbijeenkomsten (dagdelen).

Infographic met resultaten

NAH in het vizier 

Dit traject startte met een inventarisatie van de kennisvragen en aanwezige kennis, die in een rapportage zijn gebundeld. Daarmee was de basis gelegd voor het ontwikkelen van de leidraad NAH in het vizier. Deze geeft een overzicht van kennisproducten die helpen bij het begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Met deze kennisproducten kunnen zorgprofessionals de ondersteuning van cliënten verder vormgeven, onderbouwen en/of toetsen.  In het leernetwerk werken multidisciplinaire teams aan een kennisproduct om hiermee de ondersteuning van volwassenen met NAH binnen hun organisatie te verbeteren. Ook brengen ze de leidraad NAH binnen hun organisatie onder de aandacht. 

Meer informatie en aanmelden 

Kijk hiervoor in de download onderaan dit bericht en op het Kennisplein Gehandicaptensector.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: