Nieuws

Nationale Zorgklas van start

20 april 2020

De Nationale Zorg Klas speelt met het digitale, gepersonaliseerde opleidingsplatform in op de behoefte van zorginstellingen om versneld op te leiden.

Website van de Nationale Zorgklas

Nieuwe manier van opleiden van extra hulpkrachten in de zorg 

In het hele land wordt hard gewerkt om mensen te werven en hen snel voor de zorg inzetbaar te maken. De Nationale  Zorg Klas speelt met het digitale, gepersonaliseerde opleidingsplatform in op de behoefte van zorginstellingen om versneld op te leiden. In eerste instantie voor helpenden in de zorg, daarna voor verzorgenden- IG en  (persoonlijk) begeleiders. Een mix van mensen (vrijwilligers, hulpen bij huishouding, mantelzorgers) van VVT-organisaties en een deel KLM-medewerkers gaan deze week beginnen. 

Hoe werkt de Nationale Zorgklas?

1. Het platform is voor iedereen toegankelijk

Het  trainingsprogramma voor helpenden in de zorg (niveau 2) is gereed. Dit bestaat uit introductievideo’s  met  kennisvragen over COVID-19, hygiëne, algemene dagelijkse verrichtingen, dementie en voeding. 

2. Een persoonlijke aanpak staat centraal

De digitale opleidingsassistent HuGo helpt deelnemers om hun leertraject af te stemmen op hun huidige kennis en ( eventuele zorgervaring.  

3. Vakkundige begeleiding 

In een online klas met een ervaren vakdocent wordt op interactieve wijze ingegaan op kennis en kunde die nodig is om binnen een week als helpende in de zorg inzetbaar te zijn. Dit geldt voor zowel huidige als nieuwe zorgmedewerkers. Na succesvolle afronding ontvangt de deelnemer een persoonlijk certificaat. 

4. Privacy centraal 

De Nationale Zorg Klas is een veilige, digitale leeromgeving waar de privacy van deelnemers centraal staat. 

5. Duurzaam karakter

De Nationale Zorg Klas verbindt vraag en aanbod naar scholing tijdens de coronacrisis en ook daarna. Er vindt voortdurende afstemming plaats met het werkveld om het opleidingsaanbod actueel te houden. Nu en in de toekomst. 

Meer weten: www.nationalezorgklas.nl 

Minie Eising VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Minie Eising

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: