Nieuws

Nederland Onbeperkt in themabijlage Elsevier

16 mei 2017

De themabijlage ‘Leven met een beperking’ van het opinieblad Elsevier besteedt aandacht aan de campagne Nederland Onbeperkt. Deze bijlage staat volledig in het teken van mensen met een beperking die graag meedoen in onze samenleving. Het lijkt vanzelfsprekend maar voor veel mensen met een beperking is dat niet. De campagne Nederland Onbeperkt wil ervoor zorgen dat participatie van deze groep mensen de gewoonste zaak van de wereld wordt. 

Het doel van de campagne Nederland Onbeperkt, een initiatief van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, is mensen met een beperking zichtbaar maken. Laten zien wat ze kunnen én wat ze nodig hebben. Dit gebeurt onder het motto ‘Zo ver zijn we gekomen. En we willen door.’ Dankzij zorg is het leven van mensen met een beperking al flink verbeterd. Maar om een volwaardig leven te kunnen leiden, is volgens VGN directeur Frank Bluiminck meer nodig. “Mensen met een beperking hebben net als ieder ander behoefte aan nieuwe ervaringen, leren, sporten uitgaan en werk.”

Andere onderwerpen die aan bod komen In de themabijlage ‘Leven met een beperking’ zijn o.a.:

Passend onderwijs gebaat bij weg terug

Bestuurder van Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden, Joke Middelbeek, vertelt over de Wet Passend Onderwijs die in 2014 van kracht ging. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen onderwijs volgen op een reguliere school. Niet de beperkingen van leerlingen, maar juist hun mogelijkheden staan centraal.

Geen kind hoeft thuis te zitten

Schoolbesturen hebben met de invoering van het passend onderwijs de zorgplicht dat zij verantwoordelijk zijn dat alle leerlingen, ook zij die extra ondersteuning nodig hebben, een goede onderwijsplek krijgen. Het uitgangspunt is ‘regulier als het kan, speciaal als het moet’. Dit betekent dat meer kinderen met een aanvullende ondersteuning binnen de reguliere school blijven, maar leerlingen met complexe zorgvragen een plek op een speciale school moeten krijgen.

Samenwerken noodzakelijk voor arbeidsparticipatie

Voor mensen met een arbeidsbeperking, lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap is het vinden van een reguliere baan lastig. Met de komst van de Participatiewet is nog niet alles beslist. Om arbeidsparticipatie voor mensen met een beperking tot een succes te maken is goede samenwerking tussen sociale werkbedrijven en reguliere bedrijven en overheid essentieel.

Nieuwsgierig? Bekijk de volledige versie in onderstaande bijlage.

Noortje Smit lachend
Wil je meer weten?
Neem contact op met Noortje Smit

Deze pagina is een onderdeel van: