Nieuws

Nederlander: ‘Buurman of collega met handicap geen probleem’

26 november 2012

Mensen met een handicap zijn het beste af in een wijk of buurt, maar wel zo zelfstandig mogelijk. Dat zegt tweederde van de Nederlanders. Dit percentage ligt zelfs nog hoger (74%) bij mensen die mensen met een handicap kennen. Slechts 13% vindt dat mensen met een handicap beter af zijn in een (gesloten) instelling. Twee op de vijf Nederlanders vinden dat gehandicapten gediscrimineerd worden omdat er onvoldoende aanpassingen worden geregeld om te kúnnen werken.

Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond/Peil.nl onder ruim 1.800 mensen in het kader van het vijftigjarig bestaan van Het Dorp in Arnhem.  Het Dorp, onderdeel van VGN-instelling Siza, is een wijk in Arnhem voor mensen met een ernstige lichamelijke of meervoudige handicap.

Verschuiving in het denken over een handicap
De resultaten laten een grote verschuiving zien in het denken over mensen met een handicap in Nederland in de afgelopen decennia. Vijftig jaar geleden was zelfstandigheid van mensen met handicap in de samenleving niet vanzelfsprekend. De legendarische televisieactie ‘Open Het Dorp’, met initiatiefnemer Arie Klapwijk en Mies Bouwman, bracht hier op 26 november 1962 verandering in. Het leidde tot de bouw van Het Dorp in Arnhem. Hier wonen nu circa 250 mensen met een lichamelijke handicap of met niet-aangeboren hersenletsel.

99% van de Nederlanders heeft geen bezwaar tegen een buurman met handicap. 5% daarvan geeft wel aan dat hij er geen last van wil hebben. 84% heeft geen moeite met iemand met een handicap als collega. Hier valt in de praktijk nog veel winst te behalen, want mensen met een handicap komen er moeilijk tussen. De bereidheid om aanpassingen te doen, is vaak nog te laag.

Volwaardig meedoen
Rob Hoogma, bestuurder van zorgorganisatie Siza: “De aanpassingen die nodig zijn bestaan al lang en dat zijn vaak simpele, slimme toepassingen, zowel in de zorg als op het werk. Het is een kwestie van kansen pakken, door werkgevers, werknemers, woningbouwcorporaties en vooral door het nieuwe kabinet”.
Hoogma daarover: “Dat wordt nu reëel omdat Nederland eindelijk het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap gaat ratificeren. Daarin is de gelijkwaardige positie voor mensen met een handicap opgenomen. Het wordt de hoogste tijd dat dat gebeurt. Maak dan ook direct werk van nieuwe maatregelen om mensen volwaardig mee te laten doen op de arbeidsmarkt”.

Uit het onderzoek blijkt verder dat tweederde van de Nederlanders meent dat er geen zwaarder beroep op de familie mag worden gedaan. Bovendien mag er volgens driekwart van de Nederlanders geen maximum komen op de financiële steun voor mensen met een handicap zodat familie/vrienden dan verplicht een deel van de zorg op zich moeten nemen. “Dat is logisch, want mensen met een handicap zijn op veel facetten van het leven afhankelijk van de steun en hulp van anderen. Dat gaat niet alleen over zorg. Hoogma vervolgt: “De zorgkosten stijgen wel, mensen worden ouder en we moeten iets doen. Maar mensen zetten hun gezondheid op één. Slimmere oplossingen helpen ons om de kosten in de hand te houden en zorgen ervoor dat wij de zorg ook kunnen blijven geven.”