Nieuws

Niet alle registraties in de gehandicaptenzorg zijn wettelijk verplicht

31 januari 2017

Zorgprofessionals in de langdurige zorg besteden 25% van hun tijd aan administratieve taken, blijkt uit onderzoek. Kostbare tijd, die zij liever aan hun cliënten besteden. In de gehandicaptenzorg geeft maar liefst 85% van de medewerkers aan de administratie als belastend te ervaren (Berenschot, 2016). Er blijkt veel onduidelijkheid over de herkomst van de registraties.

Fabels en misverstanden

'Er zijn nogal wat fabels en misverstanden als het om registreren gaat. Veel registraties worden door organisaties zelf bepaald. Soms zijn deze nuttig, maar voor begeleiders is niet altijd duidelijk waarom. Zorgaanbieders hebben niet alleen te maken met wettelijke verplichtingen, maar ook met aanvullende eisen vanuit bijvoorbeeld zorgkantoren en de professionele beroepsstandaard. Met dit overzicht willen wij begeleiders helderheid bieden over welke registraties vanuit de wet verplicht zijn en zo de discussie op gang brengen over nut en noodzaak van andere registraties’, aldus Else Stapersma van Vilans.

Wat is wettelijk verplicht en wat niet?

Het nieuwe overzicht Wettelijk verplichte registraties voor begeleiders in de gehandicaptenzorg binnen de Wlz laat zien welke registraties volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) verplicht zijn. Zo wil Vilans helderheid bieden en de discussie op gang brengen binnen zorgorganisaties over het nut en de noodzaak van registraties. Ook komen een aantal hardnekkige fabels en misverstanden aan bod. Is het ondersteuningsplan onderdeel van het dossier van de cliënt? Zijn registraties die voortvloeien uit het kwaliteitssysteem verplicht? Moet de temperatuur van koelkasten verplicht gecontroleerd worden? Al deze vragen – en nog veel meer – komen aan bod in de publicatie.

Acht herkenbare thema’s

Het overzicht is ingedeeld in 8 thema’s:

 • Het dossier
 • Ondersteuningsplan of zorgplan
 • Gedwongen opname en behandeling
 • Medicatie
 • Kwaliteit en veiligheid
 • Voedselveiligheid en hygiëne
 • Indicatie, administratie, zorgovereenkomst bij een pgb
 • Informatiebeveiliging


Verschillende partijen betrokken bij ontwikkeling

Vilans heeft dit overzicht ontwikkeld naar aanleiding van het eerder verschenen rapport Terugdringen registratielasten in de langdurige zorg uit november 2014. Daaruit bleek dat er veel onduidelijkheid is over welke registraties vanuit de wet verplicht zijn. De juridische inhoud is opgesteld door de Zorg Zaken Groep. Bij de ontwikkeling van het overzicht zijn verschillende partijen betrokken geweest, waaronder:

 • Ministerie van VWS
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)

U kunt de publicatie Wettelijk verplichte registraties voor begeleiders in de gehandicaptenzorg binnen de Wlz downloaden van de website van Vilans of het Kennisplein Gehandicaptenzorg.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga