Nieuws

Rapport 'Terugdringen registratielasten in de langdurige zorg'

14 januari 2015

Binnen het Programma Aanpak Verspilling in de Zorg is in december 2014 het rapport 'Terugdringen registratielasten in de langdurige zorg' gepubliceerd.

Uitgangspunt van dit rapport is de registratielast zoals deze door professionals op de werkvloer in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg wordt ervaren. Op grond van goede ervaringen in verschillende instellingen is in dit rapport een groot aantal tips, goede voorbeelden en aanbevelingen opgenomen over hoe die registratielast kan worden verminderd. De aanbevelingen en goede voorbeelden zijn verdeeld over negen thema’s:

             1. Zorgleefplan en rapportage
             2. Vrijheidsbeperking
             3. Medicatie
             4. Screening en controle
             5. Veiligheid
             6. Kwaliteitsverbetering
             7. Financiën en verantwoording
             8. Leveranciers en inkoop
             9. Juridische zaken

 

Portretfoto van Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher