Rapport 'Terugdringen registratielasten in de langdurige zorg'

Binnen het Programma Aanpak Verspilling in de Zorg is in december 2014 het rapport 'Terugdringen registratielasten in de langdurige zorg' gepubliceerd.

Uitgangspunt van dit rapport is de registratielast zoals deze door professionals op de werkvloer in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg wordt ervaren. Op grond van goede ervaringen in verschillende instellingen is in dit rapport een groot aantal tips, goede voorbeelden en aanbevelingen opgenomen over hoe die registratielast kan worden verminderd. De aanbevelingen en goede voorbeelden zijn verdeeld over negen thema’s:

             1. Zorgleefplan en rapportage
             2. Vrijheidsbeperking
             3. Medicatie
             4. Screening en controle
             5. Veiligheid
             6. Kwaliteitsverbetering
             7. Financiën en verantwoording
             8. Leveranciers en inkoop
             9. Juridische zaken

 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Jan Visscher
Telefoonnummer
06-13203391
Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van