Nieuws

Nieuw boek over de recente geschiedenis van de gehandicaptenzorg

15 april 2019

Binnenkort verschijnt het boek Niet-normaal, Ontwikkelingen en dilemma’s in de Nederlandse gehandicaptenzorg. Het VGN-bestuur heeft publicist Jos van der Lans gevraagd een boek te schrijven over de geschiedenis van de gehandicaptenzorg. In de periode na de Tweede Wereldoorlog is er veel veranderd. Hoe kijken we terug op die geschiedenis? Waar staan we nu?

nietnormaalboek

In Niet-Normaal wordt aan de hand van gesprekken met zestien hoofdrolspelers de geschiedenis van de recente gehandicaptenzorg in kaart wordt gebracht. Als een soort archeologen leggen de geïnterviewden bloot welke dilemma’s en (on)mogelijkheden zich daarbij voordoen. 

Sneak preview en bestellen boek

Wilt u alvast een kijkje in het boek? Kijk dan hier
Als VGN-lid ontvangt u vijf exemplaren van het boek. Meerdere exemplaren van het boek kunt u hier bestellen. Let op: Indien u voor 30 april het formulier retourneert aan de uitgever, bent u ervan verzekerd dat dat de boeken begin juni bij u worden afgeleverd. Bestellingen na deze datum kunnen mogelijk niet gehonoreerd worden indien de voorraad op is.

Symposium 7 juni in de Hermitage

Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek vindt op vrijdag 7 juni 2019 het symposium Níet normaal!? De geschiedenis van de gehandicaptenzorg als spiegel plaats in de Hermitage in Amsterdam. Onder leiding van historicus en tv-presentator Hans Goedkoop (Andere Tijden) debatteren we graag met u over de lessen die we uit de geschiedenis kunnen trekken voor de toekomst. Graag nodigen we u uit om hierbij aanwezig te zijn. 
Het symposium is bedoeld voor bestuurders en professionals van aanbieders in de gehandicaptenzorg en stakeholders als vertegenwoordigers van cliënten- en belangenorganisaties, gemeenten, politieke partijen, Inspectie, ministeries, wetenschap en ieder die zich betrokken voelt bij de gehandicaptenzorg. 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: