Nieuws

Nieuw competentieprofiel orthopedagoog en psycholoog

zorg

De VGN en het samenwerkingsverband van pedagogen en psychologen (NIP en NVO) werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking hebben een nieuw competentieprofiel ontwikkeld. Het is een werkveld specifiek profiel voor orthopedagogen en psychologen werkzaam in de gehandicaptenzorg.

Een voorgaand profiel dateerde alweer uit 2007 en in de tussenliggende periode is er veel veranderd in de zorg. Het werkveld is breder en ingewikkelder geworden, de hulpverlening is meer maatwerk geworden, liefst zo gewoon mogelijk en speciaal waar nodig. Een brede werkgroep heeft zich ingezet om na te gaan welke professionele inzet gevraagd wordt om aan genoemde ontwikkelingen tegemoet te komen. Hieruit is het nieuwe, geactualiseerde profiel voortgekomen.

Het profiel moet de beroepsgroep verder ondersteunen in de verdere verdieping en ontwikkeling van het vak. Richting opleidingen dient het profiel als spiegel: op welke aspecten moet het huidige curriculum aangepast worden om (nog) beter aan de vraag vanuit het veld te voldoen? Tenslotte kan het voor zorgorganisaties gebruikt worden in de sfeer van competentiemanagement of HRD-beleid (zoals het beschrijven van functies van de orthopedagoog/psycholoog). Kortom: werk aan de winkel met dit profiel!

Deze pagina is een onderdeel van: