Nieuws

Nieuw leernetwerk vestigt aandacht op ‘helden in de nacht’

14 februari 2019

Met ondersteuning van het ministerie van VWS zijn de VGN en 15 van haar leden op 7 februari gestart met een Leernetwerk Nachtzorg, dat zich concentreert op goede, persoonsgerichte zorg en begeleiding in de nacht. Het netwerk wil kennis en ervaringen uit de nachtzorg breder bekend maken.

Tijdens een eerste bijeenkomst werd een filmpje vertoond van een bezoek dat de minister en staatssecretaris brachten aan zorgverleners in de nachtzorg.

De bijeenkomst was gewijd aan het thema verbinding van de dag- en nachtzorg. Of, zoals enkele aanwezigen aangaven, “het gaat om persoonsgerichte zorg in een 24 uurs zorgcontinuüm”. De specifieke aandacht voor de nachtzorg moet daar een bijdrage aan leveren

Assepoester

Medewerkers van de centrale nachtzorg van de Gemiva-SVG groep gaven daarop een presentatie over hoe de nachtzorg zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Van een groep Assepoesters, die vooral vervelende klussen verrichtten, naar een gewaardeerd team dat deskundigheid, toewijding en vertrouwen uitstraalt. Er werd een visie geformuleerd waarin vooral ook de zichtbaarheid van de nachtzorg gedurende de dag naar voren komt. Gesteund door het management zijn een aantal projecten gestart, met het doel de kwaliteit van de nachtzorg te verbeteren, te verduidelijken wat nachtzorg wel en niet behelst en misvattingen weg  te nemen.

Open nacht

Eén keer per jaar organiseert de centrale nachtzorg een open nacht voor medewerkers, verwanten en andere geïnteresseerden. Tijdens dit avondprogramma wordt een rondleiding gegeven over het terrein van een zorgaanbieder en er wordt een bezoek gebracht aan de nachtdienstcentrale, met uitleg over het uitluistersysteem en het gebruik van vrijheid beperkende maatregelen. Tijdens het programma wordt ook een filmpje vertoond, dat goed illustreert hoe de nachtdienst werkt.

Aandachtspunten

Er zijn tijdens de eerste bijeenkomst van het leernetwerk op hoofdlijnen vijf aandachtspunten benoemd:
- Mondelinge overdracht naast digitale overdracht;
- Regelmatig contact tussen coördinatoren dag en nacht;
- Deelname van nachtzorgmedewerkers aan zorgplanbesprekingen en /of multidisciplinair overleg;
- Nieuwe leerlingen een nacht laten meedraaien;
- Zichtbaarheid van de nachtzorg, door presentaties in teamoverleg of de organisatie van een open nacht of avond. Daarnaast zou er in opleidingen meer aandacht geschonken kunnen worden aan de zorg in de nacht, door een gastles of werkbezoek te brengen.

De volgende bijeenkomsten van het leernetwerk worden in april, mei en juni gehouden. Meer informatie daarover volgt spoedig. Bij vragen kunt u contact opnemen met Jos Noordover jnoordover@vgn.nl

Lees hier een blog die VGN-directeur Frank Bluiminck kort geleden publiceerde over nachtzorg.