Nieuws

Leernetwerk Nachtzorg stimuleert zorgprofessionals

13 juni 2019

Met ondersteuning van het ministerie van VWS is de VGN in februari gestart met het netwerk Nachtzorg, dat zich concentreert op goede, persoonsgerichte zorg en begeleiding in de nacht. Het netwerk wil kennis en ervaringen uit de nachtzorg breder bekend maken. Op 12 juni vond voorlopig de laatste bijeenkomst plaats. Maar er komt een vervolg.

Heldindenachtaangepast

De eerste drie bijeenkomsten zijn gewijd aan respectievelijk verbinding tussen dag- en nachtzorg, toezichthoudende domotica en veiligheid. Tijdens de laatste spraken 30 deelnemers uit 20 verschillende organisaties over arbeidsomstandigheden. Wat maakt dat mensen in de nacht willen werken, wat zijn de uitdagingen en is er sprake van gezondheidsrisico’s?

Aantrekkelijk

Teamleider Edwin Surtel en nachtmedewerker Berlinda Stokker van Abrona vertelden vanuit hun ervaring wat werken in de nacht aantrekkelijk maakt. Het gaat volgens hen vooral om het stimuleren van de intrinsieke motivatie door professionals meer autonomie te bieden, betrokkenheid te stimuleren en mogelijkheden te geven voor kennisontwikkeling. Berlinda vroeg in het bijzonder aandacht voor de veelzijdigheid en onvoorspelbaarheid van het werk in de nacht, de grotere mate van zelfstandigheid en de meer intense samenwerking tussen collega’s. Daarnaast onderkende ze dat het ook financieel aantrekkelijk kan zijn en gunstig voor de balans werk-privé. Nadeel is volgens Berlinda dat het werk fysiek belastend is en dat er wellicht gezondheidsrisico’s aan zijn verbonden. Onderzoek van de Gezondheidsraad laat zien dat er mogelijk ernstige gezondheidsrisico’s aan het werken in de nacht zijn verbonden.

App Goedenacht

Fit zijn tijdens de nachtdienst is belangrijk voor de kwaliteit van de zorg en de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Om personeel tijdens nachtdiensten te helpen gezond en fit te blijven, heeft de StAZ (Stichting Arbeidszaken Ziekenhuizen) samen met SoFoKleS (het Sociaal Fonds voor de Kennissector) de app ‘Goedenacht’ ontwikkeld. Deze gratis app staat vol praktische informatie en tips om vitaal en gezond te blijven tijdens de nachtdienst.

Techniek

De deelnemers aan de bijeenkomst pleitten ook voor het inzetten van technologische ondersteuning, bijvoorbeeld met speciale nachtlampen en stoelen voor de zogenoemde ‘nachtdip’ en een vereenvoudiging van de attributen die je ‘s nachts bij je draagt, in plaats van de ‘bomgordel’ die nu soms wordt gebruikt. Van nieuwe technologie lijkt in de gehandicaptensector overigens nog maar beperkt gebruik te worden gemaakt. ‘Arbeidsomstandigheden’ bleek een breed begrip te zijn en ook alles te maken te hebben met waardering, veiligheid en vertrouwen in collega’s. De deelnemers vroegen zich voorts af of de wet en regelgeving met betrekking tot het werk en de rusttijden de zo gewenste flexibiliteit in de weg staat…

Toekomst

Tijdens een terugblik op alle bijeenkomsten werd aan de  uitwisseling van ervaringen veel waarde gehecht. Het droeg bij aan de collectieve gedeelde wens om een vervolgbijeenkomst te houden. Terwijl intussen collectief moet worden uitgedragen dat nachtzorg een onderdeel is van 24 uurs zorg waar zorgprofessionals trots op zijn.

De VGN gaat aan de slag om de resultaten van de verschillende bijeenkomsten in een publicatie zichtbaar te maken, die komend najaar tijdens een landelijke bijeenkomst wordt gepresenteerd.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: