Nieuws

Nieuw meldingsformulier bij vermissing van cliënten

29 juni 2015

Vermissing van cliënten uit instellingen is een serieuze zaak waarbij het in sommige gevallen gaatom mensenlevens. Om de instellingen en de politie te helpen de vermissing efficiënt en effectief op te lossen, wordt het intakeproces bij de politie gestandaardiseerd.

Vermissing melden

Op dit moment doen de instellingen melding van vermissing op verschillende manieren en bij
verschillende onderdelen van de politie. De politie standaardiseert het intakeproces. Via een digitaal formulier op www.politie.nl/vermissing kan de instelling drie zaken melden:

  1. De vermissing van de cliënt. De politie neemt de melding alleen aan als er sprake is van gevaar voor de cliënt zelf en/of zijn omgeving, of als er sprake is van een juridische titel (gedwongen verblijf);
  2. Het terecht zijn van de betreffende cliënt: de cliënt is terug, de instelling haalt de cliënt zelf terug of de maatregel waarmee de cliënt was opgenomen is opgeheven;
  3. Het overzetten van de verantwoordelijkheid voor de betreffende cliënt als de instelling de opnameplek van de vermiste niet langer vrij kan houden. De vermissing moet dan overgezet worden naar de nieuwe verantwoordelijke instelling of persoon.


Digitaal melden

Het digitale meldingsformulier gaat online op 1 juli 2015. Wij vragen de instellingen om vanaf dat moment alleen dit intakekanaal te gebruiken voor meldingen van vermissingen, het terecht zijn van de betreffende persoon en het overzetten van de verantwoordelijkheid. In onze organisatie verzoeken wij onze medewerkers om vanaf dat moment instellingen te verwijzen naar het meldingsformulier.

Voor vragen kunnen de instellingen terecht bij de specialist vermiste personen van de politie-eenheid.

Factsheet met informatie

Het formulier is uitsluitend bedoeld voor meldingen zonder spoed. Bij spoed, bel 112. Na het invullen van het digitale formulier volgt een klik op de knop ‘controleren’ en daarna op de knop ‘verzenden’. De plaatsnaam van de instelling bepaalt automatisch welk servicecentrum van de politie het formulier ontvangt. Ter bevestiging ontvangt de instelling een e-mail. Meer informatie en de koppeling naar het digitale formulier treft u aan in deze factsheet 'Vermissing personen uit instellingen'.