Nieuw: stappenplan voor het implementeren van veilig e-mailen in de zorg

De eerste leveranciers hebben hun producten voor veilig e-mailen laten certificeren. Dit betekent dat organisaties in de zorg vanaf vandaag veilig e-mailen in hun organisaties kunnen implementeren. Onderaan dit bericht kunt u het stappenplan ‘Veilig e-mailen regel je zo’ downloaden en lezen, aan de hand waarvan organisaties in de zorg veilig e-mailen kunnen implementeren.

E-mail

Mailen, we ontkomen er vaak niet aan. Ook niet in de zorg. Uiteraard wil het zorgveld ook bij het gebruik van e-mail voldoen aan de wetgeving, waarbij het wel praktisch werkbaar moet blijven. Om dit voor elkaar te krijgen is een norm opgesteld: NTA 7516. Deze norm beschrijft de eisen waaraan veilig e-mailen in de zorg moet voldoen. Nu diverse producten voor veilig e-mailen zijn gecertificeerd, is het van belang dat organisaties in de zorg veilig e-mailen implementeren. Dit zorgt voor veilige communicatie met patiënten en zorgverleners in uw omgeving. Een ander voordeel is dat veilig e-mailen tussen alle organisaties die voldoen aan de norm NTA 7516 mogelijk wordt.

Stappenplan biedt zorgorganisaties overzicht op weg naar veilig e-mailen

Veilig e-mailen is niet alleen een technische aangelegenheid. De grootste uitdaging ligt in het doorvoeren van een aantal veranderingen in de dagelijkse praktijk, zoals het bewust omgaan met het mailen van persoonlijke gezondheidsinformatie, het realiseren van 2-factor authenticatie en het maken van afspraken over het lezen van mail bij afwezigheid. Het Informatieberaad Zorg heeft daarom drie implementatiehandboeken opgesteld: een stappenplan, een toolkit en praktijkscenario’s. In het onderstaande stappenplan treft u een overzicht aan van de te nemen stappen voor het inrichten van veilig e-mailen én een omschrijving van wat u in welk handboek terugvindt.

Meer informatie

Meer informatie vind je in het stappenplan ‘Veilig e-mailen regel je zo’.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Han Huizinga
Telefoonnummer
06-13197186
Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van