Nieuws

Meld je organisatie aan voor deelname aan een versnellingskamer gegevensuitwisseling

16 november 2018

In het voorjaar van 2019 organiseert de VGN vijf keer een zogenoemde versnellingskamer. In een versnellingskamer werk je gedurende 2 dagen aan het in beeld brengen van je huidige informatielandschap, ontwikkel je een gezamenlijk beeld van waar je naar toe wilt en stel je een plan van aanpak op om daar te komen. 

We zijn op weg naar ingrijpende veranderingen in de digitalisering in de zorg. Uitgangspunt bij verdere digitalisering is steeds meer ‘de cliënt in regie’. Meer regie voor de cliënt betekent dat de cliënt steeds meer de rol krijgt van eigenaar van zijn of haar gezondheidsgegevens. Een belangrijke ontwikkeling die dit eigenaarschap ondersteunt is die van de Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO). Een PGO is te beschouwen als een virtueel dossier waarover de cliënt beschikt en waarin gezondheidsgegevens van verschillende zorgverleners en de cliënt bij elkaar beschikbaar zijn. 

Ook voor zorgprofessionals is het van belang dat zij kunnen beschikken over actuele en volledige gezondheidsinformatie van hun cliënten. Een belangrijke schakel in het verbeteren van de gegevensuitwisseling tussen professionals is de overdracht. 

Om deze ontwikkeling naar meer regie voor cliënten en een betere gegevensoverdracht tussen professionals te ondersteunen werkt het ministerie van VWS samen met VGN, Actiz en V&VN aan het opzetten van een ondersteuningsprogramma onder de naam InZicht. Dit programma zal in de loop van 2019 van start gaan. In de aanloop naar dit programma organiseert de VGN vijf keer een versnellingskamer.

Wat houdt deelname aan een versnellingskamer in?
Veel zorgaanbieders bieden cliënten reeds toegang tot een deel van hun gezondheidsgegevens via een cliëntportaal. Wanneer u overweegt om gegevens beschikbaar te stellen aan een PGO of de gegevensoverdracht tussen professionals wilt verbeteren dan helpen wij u graag.

Om u op weg te helpen bieden wij 5 zorgaanbieders gratis ondersteuning aan voor in totaal 3 dagen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van VWS. In een versnellingskamer gaat u, met een team van uw organisatie samen met een expert op gebied van zorg én ICT aan de slag met:

  • het formuleren van een eigen visie op cliënt in regie en digitalisering (‘Waarom en waartoe’);
  • opstellen van een stakeholder-analyse (Met welke organisaties in uw netwerk wil of moet u aan slag, maar ook: welke mensen in uw eigen organisatie worden hierbij betrokken);
  • formuleren van een strategie (Wat gaat u doen om de visie waar te maken);
  • opstellen van een Plan van aanpak (‘Wat gaan we doen, wie, hoe, wanneer’);
  • samenstellen van een werkgroep (‘Wie’) die het plan van aanpak gaat uitvoeren.

Bij de uitvoering van het plan van aanpak krijgt u nog 8 uren ondersteuning op afroep van de expert die u in de workshop heeft begeleid.

Na afloop van de versnellingskamer presenteren de deelnemers aan de eigen organisatie de resultaten (visie, strategie, het plan). Cliënt in regie en gegevensoverdracht gaan per slot van rekening alle zorgprofessionals, cliënten, naasten en vrijwilligers aan. 

Kennis delen en elkaar steunen in netwerken
Alle deelnemers van de organisaties die deelnemen in de versnellingskamer vormen samen een netwerk en kunnen elkaar ontmoeten via een komend voorjaar op te richten VGN informatienetwerk.

Wanneer
Enthousiast geworden? Meld u aan! Afgelopen najaar zijn met deze aanpak goede ervaringen opgedaan met een aantal VVT-organisaties. Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u zich aanmelden via een mail aan Han Huizinga (hhuizinga@vgn.nl of 06 13197186). Wacht niet te lang, want er is slechts plaats voor 5 deelnemende organisaties.

Met de deelnemende organisaties wordt afgestemd op welk moment de versnellingskamers het beste plaats kunnen vinden.

Meer informatie
Meer informatie over een PGO vindt u op de website van MedMij (https://www.medmij.nl/)
Meer informatie over digitalisering in de zorg vindt u op de website van het Informatieberaad zorg (https://www.informatieberaadzorg.nl/)

 

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: