Nieuws

Nieuwe app ‘Mijn adviesrecht’ helpt cliënten

13 januari 2014

Een nieuwe app helpt mensen met een licht verstandelijke beperking hun mening te geven over belangrijke onderwerpen in het dagelijks leven. De app is ontwikkeld door Pluryn en gefinancierd door Fonds NutsOhra in opdracht van Kennisplein Gehandicaptensector.

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben voor een aantal onderwerpen verzwaard adviesrecht; dat betekent dat een zorgorganisatie alleen besluiten kan nemen als de cliëntenraad ermee instemt. Maar vaak zijn de onderwerpen moeilijk te begrijpen. De app Mijn adviesrecht helpt mensen met een licht verstandelijke beperking hun mening te geven over belangrijke onderwerpen in het dagelijks leven. Dit zijn voeding, veiligheid, gezondheid en hygiëne, en ontspanning. Daarmee sluit het aan bij het geven van eigen regie aan cliënten. De app is leuk en aantrekkelijk vormgegeven en is gemakkelijk in gebruik.

Aan de slag met de app
Begeleiders in de zorg kunnen de app onder de aandacht brengen van hun cliënten en het gebruik stimuleren. De app is te downloaden via de website van het Kennisplein. Door middel van social media, de website en een flyer wordt de app onder de aandacht gebracht.

Werkplaats
‘Mijn adviesrecht’ is ontwikkeld in een werkplaats op het Kennisplein Gehandicaptensector samen met zorgorganisatie Pluryn. De financiering vanuit Fonds NutsOhra maakte dit mogelijk.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten