Nieuws

‘Ouderen in het vizier’ gaat een veelbelovende tweede fase in

19 april 2017

Een bijeenkomst die de VGN samen het Kennisplein op 18 april hield over het project ‘Ouderen in het vizier’ had tot doel de eerste fase ‘te oogsten’ en een ambitieuze start te maken met fase twee. Zo’n veertig medewerkers van VGN-leden woonden de bijeenkomst bij. De opbrengst van fase één bleek zeer bruikbaar om van het begin van fase twee een vliegende start te maken... 

Kwetsbaar
De tweede fase van ‘Ouderen in het vizier’ beslaat anderhalf jaar. Onlangs kende ZonMw een subsidie toe, die de verlenging mogelijk maakt. Prisma-bestuurder Jac de Bruin lichtte aan het begin van de oogst/start-bijeenkomst toe waarom het nodig is ouderen in het vizier te blijven houden. “Kwetsbaarheid bij ouderen met verstandelijke beperkingen speelt volop en begint vroeger dan bij ouderen zonder beperkingen. Dat vraagt van zorgorganisaties aandacht voor de ondersteuning en preventie en dus ook voor de kennis en competenties bij medewerkers. Investeringen zijn nodig, omdat zij veelal agogisch zijn opgeleid en dus niet op voorhand bekend zijn met somatische vraagstukken.”

Kennisopbouw
Prisma heeft veel oudere cliënten en zet al jarenlang in op ouderenbeleid, ook omdat de gewone ouderenzorg niet zit te wachten op gehandicapten. Zo is januari 2017 een high care hospice geopend, dat palliatieve zorg biedt aan mensen met beperkingen. Tegelijk wordt daar gewerkt aan kennisopbouw. Op landelijk niveau geeft de VGN de doelgroep ouderen zoveel mogelijk aandacht, daarbij gesteund door GewoonBijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten. Een kritische noot daarbij is dat het beschikbare budget van 8 miljoen erg beperkt is.  

Oogst en ambitie
Tijdens de eerste fase van het project zijn in 2016 de kennisbronnen en kennisvragen verzameld en gewogen en er is een online onderzoek uitgevoerd naar de kennisbehoefte onder begeleiders, staf/hoger opgeleide professionals, management, onderzoekers, verwanten en beleidsadviseurs sociaal domein. Met de uitkomsten (zie de bijgevoegde presentatie van onderzoeker Marian Maaskant) kon de basis worden gelegd voor fase twee.

De tweede fase staat in het teken van bundeling en verspreiding van kennis, waarin de ontwikkeling van de leidraad ‘Ondersteunen van de ouder wordende cliënt met verstandelijke beperkingen’ is opgenomen. Daarnaast wordt het online webdossier op het Kennisplein Gehandicaptensector doorontwikkeld. In een actief leernetwerk worden tien zorgaanbieders ondersteund bij de implementatie van de leidraad in de praktijk. Voorts zal in fase twee een interactieve campagne worden gestart, die wordt verbonden aan de al lopende publiekscampagne www.nederlandonbeperkt.nu

Aan tafel
Die mooie ambitie had al z’n weerslag aan de vier discussietafels, waar het slotakkoord klonk van de bijeenkomst. ‘Partnership’, ‘Leernetwerken’, de genoemde ‘Leidraad’ en ‘Het digitale kennisdossier’ waren de onderwerpen die in een carrousel door de hele groep aanwezigen werden besproken. Dickie van der Kaa (KansPlus) gaf aan de tafel 'partnerships' het belang aan van vroegtijdig investeren in sociale netwerken en daarbij de grote betekenis van het vrijwilligerswerk niet uit het oog te verliezen. Aan de tafel ‘Netwerken’ gaf Willy Calis (Vilans) verheldering over wat deze werkwijze kan opleveren, door successen te melden die zijn behaald met het project Zorg voor Beter en in het Verbeterprogramma voor de gehandicaptenzorg. Met de toevoeging hoeveel kosten en baten deze aanpak met zich meebrengt voor de deelnemende VGN-leden. Marian Maaskant van de universiteit Maastricht achterhaalde aan de tafel waar de leidraad centraal stond bij de aanwezigen hun wensen ten aanzien van inhoud en vormgeving. Wat betreft de visie is bovenal aandacht nodig voor de menselijke maat en kwaliteit van bestaan. Aan de vierde tafel gaf Hilair Balsters (Vilans) aan dat de aanwezigen ten aanzien van de gewenste inhoud van het ‘digitale kennisdossier hadden gepleit voor aansluiting bij de specifieke kennisbehoeften van de beoogde doelgroepen.  

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven