Nieuws

VGN Toolkit ouderen naar Kennisplein Gehandicaptensector

02 oktober 2020

Informatie uit de toolkit ouderen van de VGN is vanaf nu te vinden op het Kennisplein Gehandicaptensector. De kennisproducten over ouderen met verstandelijke beperkingen geven handvatten aan begeleiders in en/of organisaties van de langdurige gehandicaptenzorg. Ook richt de toolkit zich op het sociaal domein, waaronder beleidsmakers en huisartsen in de ouderenzorg, thuiszorg of welzijnswerk die deel uitmaken van de ketenzorg of een individueel ondersteuningsnetwerk.

Logo tooolkit ouderen VGN

Achtergrond

De gehandicaptenzorg heeft al jaren te maken met een groeiende cliëntengroep ouderen met beperkingen. Zij zijn vroeger oud en meer kwetsbaar dan ouderen zonder beperkingen. Het goed inspelen op hun specifieke zorgvragen vraagt om extra kennis bij professionals en beleidsmakers in de langdurige zorg en het sociaal domein. Bijvoorbeeld over hun specifieke karakteristieken, subgroepen en beschikbare specialistische zorg. Om hun die kennis op maat aan te reiken, lanceerde de VGN in 2013 de toolkit ouderen. 

De afgelopen jaren heeft het Kennisplein vanuit het programma Gewoon Bijzonder de leidraad ‘Oud en gelukkig’ ontwikkeld, een visie en een overzicht van 60 kennisproducten. De VGN heeft in samenwerking met Marian Maaskant de kennis over ouderen uit de toolkit ouderen van de VGN hieraan toegevoegd. Vanaf nu is er zo een nog rijkere vindplaats voor professionals en beleidsmakers.      

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: