Nieuws

Aandeel ouderen met verstandelijke beperking groeit

07 juli 2020

Mensen met een verstandelijke beperking krijgen eerder ouderdomsverschijndselen dan mensen zonder verstandelijke beperking. Als vuistregel wordt aangehouden dat oudersdomsverschijnselen bij mensen met een verstandelijke beperking beginnen vanaf ongeveer 50 jarige leeftijd. In een recent verschenen publicatie geeft Marian Maaskant een overzicht van een aantal relevante feiten over deze groep.

twee paar handen houden elkaar vast
Twee ouderen houden handen vast

Waarom van belang?

Ouderen met een verstandelijke beperking hebben vaker gezondheidsproblemen, zijn kwetsbaarder, minder mobiel en hebben minder sociale contacten dan jongeren. Ook krijgen mensen met een verstandelijke beperking eerder ouderdomsverschijnselen dan mensen zonder een verstandelijke beperking. Om die reden is het van belang om te weten hoeveel oudere mensen met een verstandelijke beperking er zijn. 

Wat zijn de feiten?

Het aandeel van ouderen onder mensen met een verstandelijke beperking neemt gestaag toe. In 1984 was 15% van de mensen met een verstandelijke beperking 50 jaar of ouder. In 1996 is dit percentage gestegen naar 24%.
Bijna de helft (44%) van de cliënten met een zorgprofiel-VG is 50 jaar of ouder. Ouderen hebben vooral profielen met veel zorg. Als we kijken naar cliënten die intensieve begeleiding én intensieve verzorging nodig hebben (VG05), dan zien we dat tweederde (67%) 50 jaar of ouder is. Van de cliënten die helemaal afhankelijk zijn van verzorging/verpleging (VG08), is 59% 50 jaar of ouder.

Meer informatie

Het volledige feitenoverzicht over ouderen met een verstandelijke beperking vindt u als bijlage bij dit artikel. Meer informatie over deze en andere feitenoverzichten van Marian Maaskant vindt u hier. Meer informatie over ouderen met een verstandelijke beperking vindt u hier

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: